سید سجاد تک طهرانی کیست ؟
Infrastructure Manager در اتروان Senior Site Reliability Engineer در الوپیک Senior DevOps Engineer در اسنپ مارکت!
نمونه تدریس سید سجاد تک طهرانی