تا ۵ اسفند در کمپین اسفندگان، با تخفیف ویژه ثبت نام کنید.
۰ ثانیه
۰ دقیقه
۰ ساعت
۰ دیدگاه نظر نازنین گودرزی
حلقه‌ در php
حلقه‌ در php

حلقه‌ها در PHP برای اجرای یک کد به دفعات مشخص استفاده می‌شوند. در واقع ما به جای نوشتن کدهای تکراری برای انجام یک کار، از حلقه‌ها استفاده می‌کنیم. در ادامه با حلقه‌ها در PHP و مثال‌های مختلف آن‌ها آشنا می‌شویم؛ با ما همراه باشید

حلقه‌‌ for در PHP

حلقه فور در php زمانی استفاده می‌شود که دقیقا می‌دانیم که چند بار می‌خواهیم کد مورد نظر چاپ شود. ساختار این حلقه در تصویر زیر نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است، ابتدا شرط درون پرانتز بررسی می‌شود و در صورت برقراری آن، عبارت درون بلاک {} اجرا می‌شود؛ در غیر این صورت، برنامه از حلقه خارج می‌شود.

حلقه‌ در php

سینتکس و مثال حلقه‌‌ for در PHP

for (initialization; condition; increment){
  code to be executed;
}

مثال: کد زیر پنج تکرار ایجاد می‌کند و مقدار اختصاص داده شده به دو متغیر را در هر گذر از حلقه تغییر می‌دهد.

<?php
     $a = 0;
     $b = 0;
     for( $i = 0; $i<5; $i++ ) {
      $a += 10;
      $b += 5;
     }
     echo ("At the end of the loop a = $a and b = $b" );
   ?>
At the end of the loop a = 50 and b = 25

حلقه‌‌ while در PHP

حلقه‌‌ی while، یک بلوک کد را تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد، اجرا می‌کند. ساختار این حلقه در تصویر زیر قابل مشاهده است.

حلقه‌ در php

سینتکس و مثال حلقه while در PHP

while (condition) {
  code to be executed;
}

مثال: در این مثال، در هر بار تکرار حلقه مقدار متغیر، کاهش و شمارنده افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزیابی نادرست باشد و حلقه به پایان برسد.

<?php
     $i = 0;
     $num = 50;
     while( $i < 10) {
      $num--;
      $i++;
     }
     echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" );
   ?>
Loop stopped at i = 10 and num = 40

حلقه‌‌ do while در PHP

حلقه‌ی‌ do while، کد درون بلاک را بدون توجه به شرط، یک بار اجرا می‌کند و سپس به بررسی شرط حلقه می‌پردازد و تا زمانی که شرط برقرار باشد، کد درون بلاک را اجرا می‌کند. ساختار این حلقه در تصویر زیر قابل مشاهده است.

حلقه‌ در php

سینتکس و مثال حلقه‌ do while در PHP

do {
  code to be executed;
}
while (condition);

مثال: مثال زیر حداقل یک بار مقدار i را افزایش می‌دهد و تا زمانی که مقدار آن کمتر از 10 باشد، متغیر i را افزایش می‌دهد.

<?php
     $i = 0;
     $num = 0;
     do {
      $i++;
     }
     while( $i < 10 );
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
   ?>
Loop stopped at i = 10

حلقه‌‌ foreach در PHP

حلقه‌ی‌ foreach برای مرور آرایه‌ها استفاده می‌شود. بنابراین این حلقه ابتدا یک آرایه را دریافت می‌کند سپس متغیر value$ در هر مرحله یک عنصر از آرایه را گرفته و اشاره‌گر آرایه یک گام پیش می‌رود تا نهایتا به آخرین عنصر آرایه برسد.

سینتکس و مثال حلقه‌‌ foreach در PHP

foreach (array as value) {
  code to be executed;
}

مثال:

<?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     foreach( $array as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
Value is 1 Value is 2 Value is 3 Value is 4 Value is 5

حلقه تو در تو در PHP

پس از یادگیری حلقه‌‌ها در PHP می‌توانید آن‌ها را به صورت تو در تو استفاده کنید. مثال:
<?php 
// Declare an array and initialize it 
$array = array( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ); 
// Use foreach loop 
foreach ($array as $a) { 
  if ($a == 5) 
    break; 
  else
    echo $a . " "; 
} 
echo "\n"; 
echo "Loop Terminated"; 
?> 
1 2 3 4 Loop Terminated

خروج از حلقه در PHP

برای خروج از حلقه در PHP می‌توان از دو دستور continue و break استفاده کرد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

دستور break در PHP

دستور break منجر به توقف اجرای حلقه و خروج از آن می‌شود. مثال دستور break در PHP:
<?php
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
 if ($x == 4) {
  break;
 }
 echo "The number is: $x <br>";
}
?>
The number is: 0 The number is: 1 The number is: 2 The number is: 3

دستور continue در PHP

زمانی که دستور continue در یک حلقه به کار می‌رود، مفسر کدهای پس از این دستور را بررسی نمی‌کند و در صورت برقراری شرط، حلقه از ابتدا اجرا می‌شود. مثال دستور continue در PHP:
<?php 
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
 if ($x == 4) {
  continue;
 }
 echo "The number is: $x <br>";
}
?>
The number is: 0 The number is: 1 The number is: 2 The number is: 3 The number is: 5 The number is: 6 The number is: 7 The number is: 8 The number is: 9
برای مشاهده‌ی مثال‌های بیشتر درباره‌ی حلقه‌ها در PHP می‌توانید به وب سایت رسمی PHP مراجعه کنید.
جمع‌بندی
در مقاله حلقه‌ در php به یادگیری چهار حلقه‌ی for، while، do while و foreach در PHP پرداختیم. این حلقه‌ها کاربرد فراوانی در برنامه نویسی PHP دارند و ما به شما توصیه می‌کنیم برای یادگیری بهتر این مفاهیم، آن‌ها را تمرین کنید، همچنین می‌توانید برای خود صورت مساله‌هایی تعریف کرده و تلاش کنید تا با ساختارها و روش‌های مختلف به جواب برسید.

امیدوار هستیم که این مقاله برای شما مفید باشد. شما می‌توانید سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

اگر به یادگیری بیشتر در زمینه‌ی PHP علاقه داری، با شرکت در دوره‌ی آموزش PHP در کمتر از یک سال به یک متخصص PHP تبدیل می‌شوی که آماده‌ی استخدام، دریافت پروژه، کسب درآمد و یادگیری مباحثی مثل لاراول هستی.

۰ دیدگاه
ما همه سوالات و دیدگاه‌ها رو می‌خونیم و پاسخ میدیم
 • حلقه‌‌ for در PHP
 • حلقه‌‌ while در PHP
 • حلقه‌‌ do while در PHP
 • حلقه‌‌ foreach در PHP
 • حلقه تو در تو در PHP
 • خروج از حلقه در PHP
اشتراک گذاری مقاله در :