محمدرضا بحری کیست ؟
تحلیل‌گر داده در دیجی‌کالا کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
نمونه تدریس محمدرضا بحری