محمد مهدی معراجی کیست ؟
  • برنامه‌نویس ارشد فول استک در دیوار
  • برنامه نویس ارشد فرانت اند در Wolt (فنلاند)
  • برنامه نویس فرانت اند در Dunro
فعال در ۱ جامعه