مهرداد سامی کیست ؟
برنامه‌نویس ارشد لاراول و روبی در شرکت تخفیفان برنامه‌نویس ارشد لاراول در سون‌لرن برنامه‌نویس Back-End در شرکت دلسا تدریس لینوکس برای برنامه‌نویسان با بیش از 190 دانشجو بیش از 6000 ساعت کدنویسی حرفه‌ای لاراول
نمونه تدریس مهرداد سامی
فعال در ۱ جامعه