حسین رمضان پور کیست ؟
مهندس نرم‌افزار در شرکت Shell Recharge Solutions هلند مشاور و توسعه‌دهنده‌ی سیستم‌های نرم‌افزاری بیش از 5 سال سابقه‌ی در برنامه‌نویسی پایتون برنامه‌نویس Back-End در شرکت روان ارتباط عصر مهندس نرم‌افزار در شرکت پیشگامان یارا
نمونه تدریس حسین رمضان پور
فعال در ۱ جامعه