دوره مهارت محور

داده کاوی با پایتون

شروع از دوشنبه ۱۳ آبان
جزئیات

سون لرن

از شروع یادگیری تا ورود به بازار کار
در کنار شما هستیم ...
شروع مسیر یادگیری

دوره های در حال ثبت نام

همه دوره ها
گزارش مشکل