دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 17 - جلسه 46) : سیستم ارجاع و زیرمجموعه گیری - مینی پروژهvisibility  
mode_comment   ۰

در این جلسه مفهوم ارجاع رو مطرح میکنیم و یک سیستم دعوت و زیر مجموعه گیری رو در ربات تلگرام به عنوان یک مینی پروژه پیاده سازی میکنیم.

info توجه

این مطلب یک جلسه از دوره برنامه نویسی ربات تلگرام می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید.

ثبت نام در دوره برنامه نویسی ربات تلگرام

comment دیدگاه کاربران
ارسال نظرات

کاربر گرامی، امکان ارسال نظر و پشتیبانی برای دوره های مجازی فقط برای دانشجویان این دوره امکان پذیر می باشد.