آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 6) - نمودارهای خطی - قسمت 2

‏  33 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه سوم : نمودار با قابلیت زوم و بزرگنمایی و سری زمانی

در این جلسه میخایم یک نمودار پیشرفته‌تر رو با هم بررسی کنیم و استفاده از اون رو یاد بگیریم. نموداری که در اینجا در مورد اون توضیح میدیم یک نمودار با عنوان "نرخ تبدیل دلار به یورو از سال 2006 تا 2008" هست و جوری هست که اطلاعات زیادی رو در بر میگیره و به همین دلیل قابلیت بزرگنمایی رو به اون اضافه میکنیم، تا با انتخاب قسمت کوچکتری از اون، اطلاعات رو بهتر و دقیقتر دید. در ابتدا کل کدهای این نمودار رو قرار میدیم و سپس ذره ذره در مورد اون توضیح میدیم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      zoomType: 'x'
    };
    var title = {
      text: 'USD to EUR exchange rate from 2006 through 2008'
    };
    var subtitle = {
      text: document.ontouchstart === undefined ?
        'Click and drag in the plot area to zoom in' : 'Pinch the chart to zoom in'
    };
    var xAxis = {
      type: 'datetime',
      minRange: 14 * 24 * 3600000 // fourteen days
    };
    var yAxis = {
      title: {
        text: 'Exchange rate'
      }
    };
    var legend = {
      enabled: false
    };
    var plotOptions = {
      area: {
        fillColor: {
          linearGradient: {
            x1: 0,
            y1: 0,
            x2: 0,
            y2: 1
          },
          stops: [
            [0, Highcharts.getOptions().colors[0]],
            [1, Highcharts.Color(Highcharts.getOptions().colors[0]).setOpacity(0).get('rgba')]
          ]
        },
        marker: {
          radius: 2
        },
        lineWidth: 1,
        states: {
          hover: {
            lineWidth: 1
          }
        },
        threshold: null
      }
    };
    var series = [{
      type: 'area',
      name: 'USD to EUR',
      pointInterval: 24 * 3600 * 1000,
      pointStart: Date.UTC(2006, 0, 1),
      data: [
        0.8446, 0.8445, 0.8444, 0.8451, 0.8418, 0.8264, 0.8258, 0.8232, 0.8233, 0.8258,
        0.8283, 0.8278, 0.8256, 0.8292, 0.8239, 0.8239, 0.8245, 0.8265, 0.8261, 0.8269,
        0.8273, 0.8244, 0.8244, 0.8172, 0.8139, 0.8146, 0.8164, 0.82, 0.8269, 0.8269,
        0.8269, 0.8258, 0.8247, 0.8286, 0.8289, 0.8316, 0.832, 0.8333, 0.8352, 0.8357,
        0.8355, 0.8354, 0.8403, 0.8403, 0.8406, 0.8403, 0.8396, 0.8418, 0.8409, 0.8384,
        0.8386, 0.8372, 0.839, 0.84, 0.8389, 0.84, 0.8423, 0.8423, 0.8435, 0.8422,
        0.838, 0.8373, 0.8316, 0.8303, 0.8303, 0.8302, 0.8369, 0.84, 0.8385, 0.84,
        0.8401, 0.8402, 0.8381, 0.8351, 0.8314, 0.8273, 0.8213, 0.8207, 0.8207, 0.8215,
        0.8242, 0.8273, 0.8301, 0.8346, 0.8312, 0.8312, 0.8312, 0.8306, 0.8327, 0.8282,
        0.824, 0.8255, 0.8256, 0.8273, 0.8209, 0.8151, 0.8149, 0.8213, 0.8273, 0.8273,
        0.8261, 0.8252, 0.824, 0.8262, 0.8258, 0.8261, 0.826, 0.8199, 0.8153, 0.8097,
        0.8101, 0.8119, 0.8107, 0.8105, 0.8084, 0.8069, 0.8047, 0.8023, 0.7965, 0.7919,
        0.7921, 0.7922, 0.7934, 0.7918, 0.7915, 0.787, 0.7861, 0.7861, 0.7853, 0.7867,
        0.7827, 0.7834, 0.7766, 0.7751, 0.7739, 0.7767, 0.7802, 0.7788, 0.7828, 0.7816,
        0.7829, 0.783, 0.7829, 0.7781, 0.7811, 0.7831, 0.7826, 0.7855, 0.7855, 0.7845,
        0.7798, 0.7777, 0.7822, 0.7785, 0.7744, 0.7743, 0.7726, 0.7766, 0.7806, 0.785,
        0.7907, 0.7912, 0.7913, 0.7931, 0.7952, 0.7951, 0.7928, 0.791, 0.7913, 0.7912,
        0.7941, 0.7953, 0.7921, 0.7919, 0.7968, 0.7999, 0.7999, 0.7974, 0.7942, 0.796,
        0.7969, 0.7862, 0.7821, 0.7821, 0.7821, 0.7811, 0.7833, 0.7849, 0.7819, 0.7809,
        0.7809, 0.7827, 0.7848, 0.785, 0.7873, 0.7894, 0.7907, 0.7909, 0.7947, 0.7987,
        0.799, 0.7927, 0.79, 0.7878, 0.7878, 0.7907, 0.7922, 0.7937, 0.786, 0.787,
        0.7838, 0.7838, 0.7837, 0.7836, 0.7806, 0.7825, 0.7798, 0.777, 0.777, 0.7772,
        0.7793, 0.7788, 0.7785, 0.7832, 0.7865, 0.7865, 0.7853, 0.7847, 0.7809, 0.778,
        0.7799, 0.78, 0.7801, 0.7765, 0.7785, 0.7811, 0.782, 0.7835, 0.7845, 0.7844,
        0.782, 0.7811, 0.7795, 0.7794, 0.7806, 0.7794, 0.7794, 0.7778, 0.7793, 0.7808,
        0.7824, 0.787, 0.7894, 0.7893, 0.7882, 0.7871, 0.7882, 0.7871, 0.7878, 0.79,
        0.7901, 0.7898, 0.7879, 0.7886, 0.7858, 0.7814, 0.7825, 0.7826, 0.7826, 0.786,
        0.7878, 0.7868, 0.7883, 0.7893, 0.7892, 0.7876, 0.785, 0.787, 0.7873, 0.7901,
        0.7936, 0.7939, 0.7938, 0.7956, 0.7975, 0.7978, 0.7972, 0.7995, 0.7995, 0.7994,
        0.7976, 0.7977, 0.796, 0.7922, 0.7928, 0.7929, 0.7948, 0.797, 0.7953, 0.7907,
        0.7872, 0.7852, 0.7852, 0.786, 0.7862, 0.7836, 0.7837, 0.784, 0.7867, 0.7867,
        0.7869, 0.7837, 0.7827, 0.7825, 0.7779, 0.7791, 0.779, 0.7787, 0.78, 0.7807,
        0.7803, 0.7817, 0.7799, 0.7799, 0.7795, 0.7801, 0.7765, 0.7725, 0.7683, 0.7641,
        0.7639, 0.7616, 0.7608, 0.759, 0.7582, 0.7539, 0.75, 0.75, 0.7507, 0.7505,
        0.7516, 0.7522, 0.7531, 0.7577, 0.7577, 0.7582, 0.755, 0.7542, 0.7576, 0.7616,
        0.7648, 0.7648, 0.7641, 0.7614, 0.757, 0.7587, 0.7588, 0.762, 0.762, 0.7617,
        0.7618, 0.7615, 0.7612, 0.7596, 0.758, 0.758, 0.758, 0.7547, 0.7549, 0.7613,
        0.7655, 0.7693, 0.7694, 0.7688, 0.7678, 0.7708, 0.7727, 0.7749, 0.7741, 0.7741,
        0.7732, 0.7727, 0.7737, 0.7724, 0.7712, 0.772, 0.7721, 0.7717, 0.7704, 0.769,
        0.7711, 0.774, 0.7745, 0.7745, 0.774, 0.7716, 0.7713, 0.7678, 0.7688, 0.7718,
        0.7718, 0.7728, 0.7729, 0.7698, 0.7685, 0.7681, 0.769, 0.769, 0.7698, 0.7699,
        0.7651, 0.7613, 0.7616, 0.7614, 0.7614, 0.7607, 0.7602, 0.7611, 0.7622, 0.7615,
        0.7598, 0.7598, 0.7592, 0.7573, 0.7566, 0.7567, 0.7591, 0.7582, 0.7585, 0.7613,
        0.7631, 0.7615, 0.76, 0.7613, 0.7627, 0.7627, 0.7608, 0.7583, 0.7575, 0.7562,
        0.752, 0.7512, 0.7512, 0.7517, 0.752, 0.7511, 0.748, 0.7509, 0.7531, 0.7531,
        0.7527, 0.7498, 0.7493, 0.7504, 0.75, 0.7491, 0.7491, 0.7485, 0.7484, 0.7492,
        0.7471, 0.7459, 0.7477, 0.7477, 0.7483, 0.7458, 0.7448, 0.743, 0.7399, 0.7395,
        0.7395, 0.7378, 0.7382, 0.7362, 0.7355, 0.7348, 0.7361, 0.7361, 0.7365, 0.7362,
        0.7331, 0.7339, 0.7344, 0.7327, 0.7327, 0.7336, 0.7333, 0.7359, 0.7359, 0.7372,
        0.736, 0.736, 0.735, 0.7365, 0.7384, 0.7395, 0.7413, 0.7397, 0.7396, 0.7385,
        0.7378, 0.7366, 0.74, 0.7411, 0.7406, 0.7405, 0.7414, 0.7431, 0.7431, 0.7438,
        0.7443, 0.7443, 0.7443, 0.7434, 0.7429, 0.7442, 0.744, 0.7439, 0.7437, 0.7437,
        0.7429, 0.7403, 0.7399, 0.7418, 0.7468, 0.748, 0.748, 0.749, 0.7494, 0.7522,
        0.7515, 0.7502, 0.7472, 0.7472, 0.7462, 0.7455, 0.7449, 0.7467, 0.7458, 0.7427,
        0.7427, 0.743, 0.7429, 0.744, 0.743, 0.7422, 0.7388, 0.7388, 0.7369, 0.7345,
        0.7345, 0.7345, 0.7352, 0.7341, 0.7341, 0.734, 0.7324, 0.7272, 0.7264, 0.7255,
        0.7258, 0.7258, 0.7256, 0.7257, 0.7247, 0.7243, 0.7244, 0.7235, 0.7235, 0.7235,
        0.7235, 0.7262, 0.7288, 0.7301, 0.7337, 0.7337, 0.7324, 0.7297, 0.7317, 0.7315,
        0.7288, 0.7263, 0.7263, 0.7242, 0.7253, 0.7264, 0.727, 0.7312, 0.7305, 0.7305,
        0.7318, 0.7358, 0.7409, 0.7454, 0.7437, 0.7424, 0.7424, 0.7415, 0.7419, 0.7414,
        0.7377, 0.7355, 0.7315, 0.7315, 0.732, 0.7332, 0.7346, 0.7328, 0.7323, 0.734,
        0.734, 0.7336, 0.7351, 0.7346, 0.7321, 0.7294, 0.7266, 0.7266, 0.7254, 0.7242,
        0.7213, 0.7197, 0.7209, 0.721, 0.721, 0.721, 0.7209, 0.7159, 0.7133, 0.7105,
        0.7099, 0.7099, 0.7093, 0.7093, 0.7076, 0.707, 0.7049, 0.7012, 0.7011, 0.7019,
        0.7046, 0.7063, 0.7089, 0.7077, 0.7077, 0.7077, 0.7091, 0.7118, 0.7079, 0.7053,
        0.705, 0.7055, 0.7055, 0.7045, 0.7051, 0.7051, 0.7017, 0.7, 0.6995, 0.6994,
        0.7014, 0.7036, 0.7021, 0.7002, 0.6967, 0.695, 0.695, 0.6939, 0.694, 0.6922,
        0.6919, 0.6914, 0.6894, 0.6891, 0.6904, 0.689, 0.6834, 0.6823, 0.6807, 0.6815,
        0.6815, 0.6847, 0.6859, 0.6822, 0.6827, 0.6837, 0.6823, 0.6822, 0.6822, 0.6792,
        0.6746, 0.6735, 0.6731, 0.6742, 0.6744, 0.6739, 0.6731, 0.6761, 0.6761, 0.6785,
        0.6818, 0.6836, 0.6823, 0.6805, 0.6793, 0.6849, 0.6833, 0.6825, 0.6825, 0.6816,
        0.6799, 0.6813, 0.6809, 0.6868, 0.6933, 0.6933, 0.6945, 0.6944, 0.6946, 0.6964,
        0.6965, 0.6956, 0.6956, 0.695, 0.6948, 0.6928, 0.6887, 0.6824, 0.6794, 0.6794,
        0.6803, 0.6855, 0.6824, 0.6791, 0.6783, 0.6785, 0.6785, 0.6797, 0.68, 0.6803,
        0.6805, 0.676, 0.677, 0.677, 0.6736, 0.6726, 0.6764, 0.6821, 0.6831, 0.6842,
        0.6842, 0.6887, 0.6903, 0.6848, 0.6824, 0.6788, 0.6814, 0.6814, 0.6797, 0.6769,
        0.6765, 0.6733, 0.6729, 0.6758, 0.6758, 0.675, 0.678, 0.6833, 0.6856, 0.6903,
        0.6896, 0.6896, 0.6882, 0.6879, 0.6862, 0.6852, 0.6823, 0.6813, 0.6813, 0.6822,
        0.6802, 0.6802, 0.6784, 0.6748, 0.6747, 0.6747, 0.6748, 0.6733, 0.665, 0.6611,
        0.6583, 0.659, 0.659, 0.6581, 0.6578, 0.6574, 0.6532, 0.6502, 0.6514, 0.6514,
        0.6507, 0.651, 0.6489, 0.6424, 0.6406, 0.6382, 0.6382, 0.6341, 0.6344, 0.6378,
        0.6439, 0.6478, 0.6481, 0.6481, 0.6494, 0.6438, 0.6377, 0.6329, 0.6336, 0.6333,
        0.6333, 0.633, 0.6371, 0.6403, 0.6396, 0.6364, 0.6356, 0.6356, 0.6368, 0.6357,
        0.6354, 0.632, 0.6332, 0.6328, 0.6331, 0.6342, 0.6321, 0.6302, 0.6278, 0.6308,
        0.6324, 0.6324, 0.6307, 0.6277, 0.6269, 0.6335, 0.6392, 0.64, 0.6401, 0.6396,
        0.6407, 0.6423, 0.6429, 0.6472, 0.6485, 0.6486, 0.6467, 0.6444, 0.6467, 0.6509,
        0.6478, 0.6461, 0.6461, 0.6468, 0.6449, 0.647, 0.6461, 0.6452, 0.6422, 0.6422,
        0.6425, 0.6414, 0.6366, 0.6346, 0.635, 0.6346, 0.6346, 0.6343, 0.6346, 0.6379,
        0.6416, 0.6442, 0.6431, 0.6431, 0.6435, 0.644, 0.6473, 0.6469, 0.6386, 0.6356,
        0.634, 0.6346, 0.643, 0.6452, 0.6467, 0.6506, 0.6504, 0.6503, 0.6481, 0.6451,
        0.645, 0.6441, 0.6414, 0.6409, 0.6409, 0.6428, 0.6431, 0.6418, 0.6371, 0.6349,
        0.6333, 0.6334, 0.6338, 0.6342, 0.632, 0.6318, 0.637, 0.6368, 0.6368, 0.6383,
        0.6371, 0.6371, 0.6355, 0.632, 0.6277, 0.6276, 0.6291, 0.6274, 0.6293, 0.6311,
        0.631, 0.6312, 0.6312, 0.6304, 0.6294, 0.6348, 0.6378, 0.6368, 0.6368, 0.6368,
        0.636, 0.637, 0.6418, 0.6411, 0.6435, 0.6427, 0.6427, 0.6419, 0.6446, 0.6468,
        0.6487, 0.6594, 0.6666, 0.6666, 0.6678, 0.6712, 0.6705, 0.6718, 0.6784, 0.6811,
        0.6811, 0.6794, 0.6804, 0.6781, 0.6756, 0.6735, 0.6763, 0.6762, 0.6777, 0.6815,
        0.6802, 0.678, 0.6796, 0.6817, 0.6817, 0.6832, 0.6877, 0.6912, 0.6914, 0.7009,
        0.7012, 0.701, 0.7005, 0.7076, 0.7087, 0.717, 0.7105, 0.7031, 0.7029, 0.7006,
        0.7035, 0.7045, 0.6956, 0.6988, 0.6915, 0.6914, 0.6859, 0.6778, 0.6815, 0.6815,
        0.6843, 0.6846, 0.6846, 0.6923, 0.6997, 0.7098, 0.7188, 0.7232, 0.7262, 0.7266,
        0.7359, 0.7368, 0.7337, 0.7317, 0.7387, 0.7467, 0.7461, 0.7366, 0.7319, 0.7361,
        0.7437, 0.7432, 0.7461, 0.7461, 0.7454, 0.7549, 0.7742, 0.7801, 0.7903, 0.7876,
        0.7928, 0.7991, 0.8007, 0.7823, 0.7661, 0.785, 0.7863, 0.7862, 0.7821, 0.7858,
        0.7731, 0.7779, 0.7844, 0.7866, 0.7864, 0.7788, 0.7875, 0.7971, 0.8004, 0.7857,
        0.7932, 0.7938, 0.7927, 0.7918, 0.7919, 0.7989, 0.7988, 0.7949, 0.7948, 0.7882,
        0.7745, 0.771, 0.775, 0.7791, 0.7882, 0.7882, 0.7899, 0.7905, 0.7889, 0.7879,
        0.7855, 0.7866, 0.7865, 0.7795, 0.7758, 0.7717, 0.761, 0.7497, 0.7471, 0.7473,
        0.7407, 0.7288, 0.7074, 0.6927, 0.7083, 0.7191, 0.719, 0.7153, 0.7156, 0.7158,
        0.714, 0.7119, 0.7129, 0.7129, 0.7049, 0.7095
      ]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.subtitle = subtitle;
    json.legend = legend;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.series = series;
    json.plotOptions = plotOptions;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

همونطور که دیدید در ابتدا فایلهای مورد نظر که jQuery و Highcharts هستند رو لود کردیم. بعد از اون یک container قرار دادیم که نمودار مورد نظرمون رو در اون جاسازی کنیم.

میبینید که در خط 13 کد زیر وجود داره:

var chart = {
  zoomType: 'x'
};

با استفاده از ویژگی zoomType که یکی از ویژگی‌های chart هست، میتونین نوع بزرگنمایی که قرار هست انجام بشه رو مشخص کنید. این ویژگی سه مقدار رو قبول میکنه:

 • x : باعث میشه که محدوده ای رو در امتداد محور x انتخاب کنیم و بزرگنمایی بر روی اون صورت بگیره
 • y : باعث میشه که محدوده ای رو در امتداد محور y انتخاب کنیم و بزرگنمایی بر روی اون صورت بگیره
 • xy : باعث میشه که محدوده ای رو هم در امتداد x و هم در امتداد y انتخاب کنیم و بزرگنمایی بر روی اون صورت بگیره

اگر بخوام قابلیت بزرگنمایی رو در خروجی بهتون نشون بدم، بصورت زیر خواهد بود:zoom

همونطور که دیدید series رو بصورت زیر قرار دادیم:

var series = [{
  type: 'area',
  name: 'USD to EUR',
  pointInterval: 24 * 3600 * 1000,
  pointStart: Date.UTC(2006, 0, 1),
  data: [
    0.8446, 0.8445, 0.8444, 0.8451, 0.8418, 0.8264, 0.8258, 0.8232, 0.8233, 0.8258,
    0.8283, 0.8278, 0.8256, 0.8292, 0.8239, 0.8239, 0.8245, 0.8265, 0.8261, 0.8269,
    0.8273, 0.8244, 0.8244, 0.8172, 0.8139, 0.8146, 0.8164, 0.82, 0.8269, 0.8269,
    0.8269, 0.8258, 0.8247, 0.8286, 0.8289, 0.8316, 0.832, 0.8333, 0.8352, 0.8357,
    0.8355, 0.8354, 0.8403, 0.8403, 0.8406, 0.8403, 0.8396, 0.8418, 0.8409, 0.8384,
    0.8386, 0.8372, 0.839, 0.84, 0.8389, 0.84, 0.8423, 0.8423, 0.8435, 0.8422,
    0.838, 0.8373, 0.8316, 0.8303, 0.8303, 0.8302, 0.8369, 0.84, 0.8385, 0.84,
    0.8401, 0.8402, 0.8381, 0.8351, 0.8314, 0.8273, 0.8213, 0.8207, 0.8207, 0.8215,
    0.8242, 0.8273, 0.8301, 0.8346, 0.8312, 0.8312, 0.8312, 0.8306, 0.8327, 0.8282,
    0.824, 0.8255, 0.8256, 0.8273, 0.8209, 0.8151, 0.8149, 0.8213, 0.8273, 0.8273,
    0.8261, 0.8252, 0.824, 0.8262, 0.8258, 0.8261, 0.826, 0.8199, 0.8153, 0.8097,
    0.8101, 0.8119, 0.8107, 0.8105, 0.8084, 0.8069, 0.8047, 0.8023, 0.7965, 0.7919,
    0.7921, 0.7922, 0.7934, 0.7918, 0.7915, 0.787, 0.7861, 0.7861, 0.7853, 0.7867,
    0.7827, 0.7834, 0.7766, 0.7751, 0.7739, 0.7767, 0.7802, 0.7788, 0.7828, 0.7816,
    0.7829, 0.783, 0.7829, 0.7781, 0.7811, 0.7831, 0.7826, 0.7855, 0.7855, 0.7845,
    0.7798, 0.7777, 0.7822, 0.7785, 0.7744, 0.7743, 0.7726, 0.7766, 0.7806, 0.785,
    0.7907, 0.7912, 0.7913, 0.7931, 0.7952, 0.7951, 0.7928, 0.791, 0.7913, 0.7912,
    0.7941, 0.7953, 0.7921, 0.7919, 0.7968, 0.7999, 0.7999, 0.7974, 0.7942, 0.796,
    0.7969, 0.7862, 0.7821, 0.7821, 0.7821, 0.7811, 0.7833, 0.7849, 0.7819, 0.7809,
    0.7809, 0.7827, 0.7848, 0.785, 0.7873, 0.7894, 0.7907, 0.7909, 0.7947, 0.7987,
    0.799, 0.7927, 0.79, 0.7878, 0.7878, 0.7907, 0.7922, 0.7937, 0.786, 0.787,
    0.7838, 0.7838, 0.7837, 0.7836, 0.7806, 0.7825, 0.7798, 0.777, 0.777, 0.7772,
    0.7793, 0.7788, 0.7785, 0.7832, 0.7865, 0.7865, 0.7853, 0.7847, 0.7809, 0.778,
    0.7799, 0.78, 0.7801, 0.7765, 0.7785, 0.7811, 0.782, 0.7835, 0.7845, 0.7844,
    0.782, 0.7811, 0.7795, 0.7794, 0.7806, 0.7794, 0.7794, 0.7778, 0.7793, 0.7808,
    0.7824, 0.787, 0.7894, 0.7893, 0.7882, 0.7871, 0.7882, 0.7871, 0.7878, 0.79,
    0.7901, 0.7898, 0.7879, 0.7886, 0.7858, 0.7814, 0.7825, 0.7826, 0.7826, 0.786,
    0.7878, 0.7868, 0.7883, 0.7893, 0.7892, 0.7876, 0.785, 0.787, 0.7873, 0.7901,
    0.7936, 0.7939, 0.7938, 0.7956, 0.7975, 0.7978, 0.7972, 0.7995, 0.7995, 0.7994,
    0.7976, 0.7977, 0.796, 0.7922, 0.7928, 0.7929, 0.7948, 0.797, 0.7953, 0.7907,
    0.7872, 0.7852, 0.7852, 0.786, 0.7862, 0.7836, 0.7837, 0.784, 0.7867, 0.7867,
    0.7869, 0.7837, 0.7827, 0.7825, 0.7779, 0.7791, 0.779, 0.7787, 0.78, 0.7807,
    0.7803, 0.7817, 0.7799, 0.7799, 0.7795, 0.7801, 0.7765, 0.7725, 0.7683, 0.7641,
    0.7639, 0.7616, 0.7608, 0.759, 0.7582, 0.7539, 0.75, 0.75, 0.7507, 0.7505,
    0.7516, 0.7522, 0.7531, 0.7577, 0.7577, 0.7582, 0.755, 0.7542, 0.7576, 0.7616,
    0.7648, 0.7648, 0.7641, 0.7614, 0.757, 0.7587, 0.7588, 0.762, 0.762, 0.7617,
    0.7618, 0.7615, 0.7612, 0.7596, 0.758, 0.758, 0.758, 0.7547, 0.7549, 0.7613,
    0.7655, 0.7693, 0.7694, 0.7688, 0.7678, 0.7708, 0.7727, 0.7749, 0.7741, 0.7741,
    0.7732, 0.7727, 0.7737, 0.7724, 0.7712, 0.772, 0.7721, 0.7717, 0.7704, 0.769,
    0.7711, 0.774, 0.7745, 0.7745, 0.774, 0.7716, 0.7713, 0.7678, 0.7688, 0.7718,
    0.7718, 0.7728, 0.7729, 0.7698, 0.7685, 0.7681, 0.769, 0.769, 0.7698, 0.7699,
    0.7651, 0.7613, 0.7616, 0.7614, 0.7614, 0.7607, 0.7602, 0.7611, 0.7622, 0.7615,
    0.7598, 0.7598, 0.7592, 0.7573, 0.7566, 0.7567, 0.7591, 0.7582, 0.7585, 0.7613,
    0.7631, 0.7615, 0.76, 0.7613, 0.7627, 0.7627, 0.7608, 0.7583, 0.7575, 0.7562,
    0.752, 0.7512, 0.7512, 0.7517, 0.752, 0.7511, 0.748, 0.7509, 0.7531, 0.7531,
    0.7527, 0.7498, 0.7493, 0.7504, 0.75, 0.7491, 0.7491, 0.7485, 0.7484, 0.7492,
    0.7471, 0.7459, 0.7477, 0.7477, 0.7483, 0.7458, 0.7448, 0.743, 0.7399, 0.7395,
    0.7395, 0.7378, 0.7382, 0.7362, 0.7355, 0.7348, 0.7361, 0.7361, 0.7365, 0.7362,
    0.7331, 0.7339, 0.7344, 0.7327, 0.7327, 0.7336, 0.7333, 0.7359, 0.7359, 0.7372,
    0.736, 0.736, 0.735, 0.7365, 0.7384, 0.7395, 0.7413, 0.7397, 0.7396, 0.7385,
    0.7378, 0.7366, 0.74, 0.7411, 0.7406, 0.7405, 0.7414, 0.7431, 0.7431, 0.7438,
    0.7443, 0.7443, 0.7443, 0.7434, 0.7429, 0.7442, 0.744, 0.7439, 0.7437, 0.7437,
    0.7429, 0.7403, 0.7399, 0.7418, 0.7468, 0.748, 0.748, 0.749, 0.7494, 0.7522,
    0.7515, 0.7502, 0.7472, 0.7472, 0.7462, 0.7455, 0.7449, 0.7467, 0.7458, 0.7427,
    0.7427, 0.743, 0.7429, 0.744, 0.743, 0.7422, 0.7388, 0.7388, 0.7369, 0.7345,
    0.7345, 0.7345, 0.7352, 0.7341, 0.7341, 0.734, 0.7324, 0.7272, 0.7264, 0.7255,
    0.7258, 0.7258, 0.7256, 0.7257, 0.7247, 0.7243, 0.7244, 0.7235, 0.7235, 0.7235,
    0.7235, 0.7262, 0.7288, 0.7301, 0.7337, 0.7337, 0.7324, 0.7297, 0.7317, 0.7315,
    0.7288, 0.7263, 0.7263, 0.7242, 0.7253, 0.7264, 0.727, 0.7312, 0.7305, 0.7305,
    0.7318, 0.7358, 0.7409, 0.7454, 0.7437, 0.7424, 0.7424, 0.7415, 0.7419, 0.7414,
    0.7377, 0.7355, 0.7315, 0.7315, 0.732, 0.7332, 0.7346, 0.7328, 0.7323, 0.734,
    0.734, 0.7336, 0.7351, 0.7346, 0.7321, 0.7294, 0.7266, 0.7266, 0.7254, 0.7242,
    0.7213, 0.7197, 0.7209, 0.721, 0.721, 0.721, 0.7209, 0.7159, 0.7133, 0.7105,
    0.7099, 0.7099, 0.7093, 0.7093, 0.7076, 0.707, 0.7049, 0.7012, 0.7011, 0.7019,
    0.7046, 0.7063, 0.7089, 0.7077, 0.7077, 0.7077, 0.7091, 0.7118, 0.7079, 0.7053,
    0.705, 0.7055, 0.7055, 0.7045, 0.7051, 0.7051, 0.7017, 0.7, 0.6995, 0.6994,
    0.7014, 0.7036, 0.7021, 0.7002, 0.6967, 0.695, 0.695, 0.6939, 0.694, 0.6922,
    0.6919, 0.6914, 0.6894, 0.6891, 0.6904, 0.689, 0.6834, 0.6823, 0.6807, 0.6815,
    0.6815, 0.6847, 0.6859, 0.6822, 0.6827, 0.6837, 0.6823, 0.6822, 0.6822, 0.6792,
    0.6746, 0.6735, 0.6731, 0.6742, 0.6744, 0.6739, 0.6731, 0.6761, 0.6761, 0.6785,
    0.6818, 0.6836, 0.6823, 0.6805, 0.6793, 0.6849, 0.6833, 0.6825, 0.6825, 0.6816,
    0.6799, 0.6813, 0.6809, 0.6868, 0.6933, 0.6933, 0.6945, 0.6944, 0.6946, 0.6964,
    0.6965, 0.6956, 0.6956, 0.695, 0.6948, 0.6928, 0.6887, 0.6824, 0.6794, 0.6794,
    0.6803, 0.6855, 0.6824, 0.6791, 0.6783, 0.6785, 0.6785, 0.6797, 0.68, 0.6803,
    0.6805, 0.676, 0.677, 0.677, 0.6736, 0.6726, 0.6764, 0.6821, 0.6831, 0.6842,
    0.6842, 0.6887, 0.6903, 0.6848, 0.6824, 0.6788, 0.6814, 0.6814, 0.6797, 0.6769,
    0.6765, 0.6733, 0.6729, 0.6758, 0.6758, 0.675, 0.678, 0.6833, 0.6856, 0.6903,
    0.6896, 0.6896, 0.6882, 0.6879, 0.6862, 0.6852, 0.6823, 0.6813, 0.6813, 0.6822,
    0.6802, 0.6802, 0.6784, 0.6748, 0.6747, 0.6747, 0.6748, 0.6733, 0.665, 0.6611,
    0.6583, 0.659, 0.659, 0.6581, 0.6578, 0.6574, 0.6532, 0.6502, 0.6514, 0.6514,
    0.6507, 0.651, 0.6489, 0.6424, 0.6406, 0.6382, 0.6382, 0.6341, 0.6344, 0.6378,
    0.6439, 0.6478, 0.6481, 0.6481, 0.6494, 0.6438, 0.6377, 0.6329, 0.6336, 0.6333,
    0.6333, 0.633, 0.6371, 0.6403, 0.6396, 0.6364, 0.6356, 0.6356, 0.6368, 0.6357,
    0.6354, 0.632, 0.6332, 0.6328, 0.6331, 0.6342, 0.6321, 0.6302, 0.6278, 0.6308,
    0.6324, 0.6324, 0.6307, 0.6277, 0.6269, 0.6335, 0.6392, 0.64, 0.6401, 0.6396,
    0.6407, 0.6423, 0.6429, 0.6472, 0.6485, 0.6486, 0.6467, 0.6444, 0.6467, 0.6509,
    0.6478, 0.6461, 0.6461, 0.6468, 0.6449, 0.647, 0.6461, 0.6452, 0.6422, 0.6422,
    0.6425, 0.6414, 0.6366, 0.6346, 0.635, 0.6346, 0.6346, 0.6343, 0.6346, 0.6379,
    0.6416, 0.6442, 0.6431, 0.6431, 0.6435, 0.644, 0.6473, 0.6469, 0.6386, 0.6356,
    0.634, 0.6346, 0.643, 0.6452, 0.6467, 0.6506, 0.6504, 0.6503, 0.6481, 0.6451,
    0.645, 0.6441, 0.6414, 0.6409, 0.6409, 0.6428, 0.6431, 0.6418, 0.6371, 0.6349,
    0.6333, 0.6334, 0.6338, 0.6342, 0.632, 0.6318, 0.637, 0.6368, 0.6368, 0.6383,
    0.6371, 0.6371, 0.6355, 0.632, 0.6277, 0.6276, 0.6291, 0.6274, 0.6293, 0.6311,
    0.631, 0.6312, 0.6312, 0.6304, 0.6294, 0.6348, 0.6378, 0.6368, 0.6368, 0.6368,
    0.636, 0.637, 0.6418, 0.6411, 0.6435, 0.6427, 0.6427, 0.6419, 0.6446, 0.6468,
    0.6487, 0.6594, 0.6666, 0.6666, 0.6678, 0.6712, 0.6705, 0.6718, 0.6784, 0.6811,
    0.6811, 0.6794, 0.6804, 0.6781, 0.6756, 0.6735, 0.6763, 0.6762, 0.6777, 0.6815,
    0.6802, 0.678, 0.6796, 0.6817, 0.6817, 0.6832, 0.6877, 0.6912, 0.6914, 0.7009,
    0.7012, 0.701, 0.7005, 0.7076, 0.7087, 0.717, 0.7105, 0.7031, 0.7029, 0.7006,
    0.7035, 0.7045, 0.6956, 0.6988, 0.6915, 0.6914, 0.6859, 0.6778, 0.6815, 0.6815,
    0.6843, 0.6846, 0.6846, 0.6923, 0.6997, 0.7098, 0.7188, 0.7232, 0.7262, 0.7266,
    0.7359, 0.7368, 0.7337, 0.7317, 0.7387, 0.7467, 0.7461, 0.7366, 0.7319, 0.7361,
    0.7437, 0.7432, 0.7461, 0.7461, 0.7454, 0.7549, 0.7742, 0.7801, 0.7903, 0.7876,
    0.7928, 0.7991, 0.8007, 0.7823, 0.7661, 0.785, 0.7863, 0.7862, 0.7821, 0.7858,
    0.7731, 0.7779, 0.7844, 0.7866, 0.7864, 0.7788, 0.7875, 0.7971, 0.8004, 0.7857,
    0.7932, 0.7938, 0.7927, 0.7918, 0.7919, 0.7989, 0.7988, 0.7949, 0.7948, 0.7882,
    0.7745, 0.771, 0.775, 0.7791, 0.7882, 0.7882, 0.7899, 0.7905, 0.7889, 0.7879,
    0.7855, 0.7866, 0.7865, 0.7795, 0.7758, 0.7717, 0.761, 0.7497, 0.7471, 0.7473,
    0.7407, 0.7288, 0.7074, 0.6927, 0.7083, 0.7191, 0.719, 0.7153, 0.7156, 0.7158,
    0.714, 0.7119, 0.7129, 0.7129, 0.7049, 0.7095
  ]
}];

میبینید که در series داده‌ها رو قرار داده و با استفاده از اونا نمودار رسم میشه. میبینید که در ابتدا نوع اون رو area قرار دادیم و به این معنی هست که سطح زیر نمودار نمایش خواهد شد و بصورت سطحی پدیدار میشه. نام اون رو مشخص کردیم و نقاط رو هم در ویژگی Data قرار دادیم.

برای subtitle کد زیر قرار داده شده:

var subtitle = {
  text: document.ontouchstart === undefined ?
    'Click and drag in the plot area to zoom in' : 'Pinch the chart to zoom in'
};

این کد باعث میشه که در دستگاه هایی که از touch پشتیبانی میکنن مثل گوشی، متن متفاوتی از Desktop نمایش داده بشه. برای plotOption هم مقادیر زیر رو قرار میدیم:

var plotOptions = {
  area: {
    fillColor: {
      linearGradient: { x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1 },
      stops: [
        [0, Highcharts.getOptions().colors[0]],
        [1, Highcharts.Color(Highcharts.getOptions().colors[0]).setOpacity(0).get('rgba')]
      ]
    },
    marker: {
      radius: 2
    },
    lineWidth: 1,
    states: {
      hover: {
        lineWidth: 1
      }
    },
    threshold: null
  }
};

میبینید که در ابتدا درون ویژگی area و با استفاده از ویژگی fillColor رنگ سطح زیر نمودار رو بصورت گرادیانی قرار دادیم و با استفاده از stops رنگهای اون رو مشخص کردیم. زمانی که بر روی نمودار هاور میکنیم، در اون نقطه یک نقطه دایره ای نمایش داده میشه که با استفاده از ویژگی radius، شعاع اون رو برابر با 2 پیکسل قرار دادیم. ضخامت نمودار رو 1 پیکسل در نظر گرفتیم و گفتیم که در states یا حالت hover هم ضخامت نمودار 1 پیکسل باشه. خروجی مثل همون تصویری که در بالا قرار دادیم بصورت زیر خواهد بود:zoom

در قسمتهای بعد نمونه‌های دیگه ای رو در اختیارتون میزارم.

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !