آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 41) - نمودار زاویه ای - قسمت 5

‏  16 دقیقه
۰۳ تیر ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه پنجم : نمودار زاویه ای بشکل VU Meter

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار رو در اختیارتون قرار بدیم که یک نمودار VU meter رو شبیه سازی کرده و به زیبایی اون رو نمایش داده. این دستگاه VU meter مربوط به صدا هست و میتونین در اینجا بیشتر در مورد اون بخونید و مطالعه داشته باشید. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-more.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'gauge',
      plotBorderWidth: 1,
      plotBackgroundColor: {
        linearGradient: {
          x1: 0,
          y1: 0,
          x2: 0,
          y2: 1
        },
        stops: [
          [0, '#FFF4C6'],
          [0.3, '#FFFFFF'],
          [1, '#FFF4C6']
        ]
      },
      plotBackgroundImage: null,
      height: 200
    };
    var credits = {
      enabled: false
    };

    var title = {
      text: 'VU meter'
    };

    var pane = [{
      startAngle: -45,
      endAngle: 45,
      background: null,
      center: ['25%', '145%'],
      size: 300
    }, {
      startAngle: -45,
      endAngle: 45,
      background: null,
      center: ['75%', '145%'],
      size: 300
    }];

    var yAxis = [{
      min: -20,
      max: 6,
      minorTickPosition: 'outside',
      tickPosition: 'outside',
      labels: {
        rotation: 'auto',
        distance: 20
      },
      plotBands: [{
        from: 0,
        to: 6,
        color: '#C02316',
        innerRadius: '100%',
        outerRadius: '105%'
      }],
      pane: 0,
      title: {
        text: 'VU<br/><span style="font-size:8px">Channel A</span>',
        y: -40
      }
    }, {
      min: -20,
      max: 6,
      minorTickPosition: 'outside',
      tickPosition: 'outside',
      labels: {
        rotation: 'auto',
        distance: 20
      },
      plotBands: [{
        from: 0,
        to: 6,
        color: '#C02316',
        innerRadius: '100%',
        outerRadius: '105%'
      }],
      pane: 1,
      title: {
        text: 'VU<br/><span style="font-size:8px">Channel B</span>',
        y: -40
      }
    }];

    var plotOptions = {
      gauge: {
        dataLabels: {
          enabled: false
        },
        dial: {
          radius: '100%'
        }
      }
    };
    var series = [{
      data: [-20],
      yAxis: 0
    }, {
      data: [-20],
      yAxis: 1
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.credits = credits;
    json.title = title;
    json.pane = pane;
    json.yAxis = yAxis;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.series = series;

    // Add some life
    var chartFunction = function(chart) {
      setInterval(function() {
        if (chart.series) { // the chart may be destroyed
          var left = chart.series[0].points[0],
            right = chart.series[1].points[0],
            leftVal,
            rightVal,
            inc = (Math.random() - 0.5) * 3;

          leftVal = left.y + inc;
          rightVal = leftVal + inc / 3;
          if (leftVal < -20 || leftVal > 6) {
            leftVal = left.y - inc;
          }
          if (rightVal < -20 || rightVal > 6) {
            rightVal = leftVal;
          }

          left.update(leftVal, false);
          right.update(rightVal, false);
          chart.redraw();
        }
      }, 500);
    };

    $('#container').highcharts(json, chartFunction);
  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که در ابتدا کدی بصورت زیر قرار داده شده:

var chart = {
  type: 'gauge',
  plotBorderWidth: 1,
  plotBackgroundColor: {
    linearGradient: {
      x1: 0,
      y1: 0,
      x2: 0,
      y2: 1
    },
    stops: [
      [0, '#FFF4C6'],
      [0.3, '#FFFFFF'],
      [1, '#FFF4C6']
    ]
  },
  plotBackgroundImage: null,
  height: 200
};

با استفاده از این کد، نوع نمودار رو بصورت اندازه گیر یا guage قرار دادیم و برای پس زمینه یک گرادیان قرار دادیم و stops‌ها رو مشخص کردیم. ضخامت border رو برابر با 1 پیکسل در نظر گرفتیم و ارتفاع رو هم 200 پیکسل قرار دادیم.

var pane = [{
  startAngle: -45,
  endAngle: 45,
  background: null,
  center: ['25%', '145%'],
  size: 300
}, {
  startAngle: -45,
  endAngle: 45,
  background: null,
  center: ['75%', '145%'],
  size: 300
}];

با استفاده از کد بالا میایم مشخص میکنیم که دو تا نمودار میخایم داشته باشیم و با استفاده از pane پس زمینه و برد نمودار رو مشخص میکنیم. همونطور که میبینید از زاویه 45- تا 45 برای هر دو نمودار قرار داده شده و بنابراین زاویه 90 درجه رو میسازه. محل قرار گیری مراکز دایره‌ها نیز با استفاده از ویژگی center مشخص شده و size اونا رو هم قرار دادیم.

var yAxis = [{
  min: -20,
  max: 6,
  minorTickPosition: 'outside',
  tickPosition: 'outside',
  labels: {
    rotation: 'auto',
    distance: 20
  },
  plotBands: [{
    from: 0,
    to: 6,
    color: '#C02316',
    innerRadius: '100%',
    outerRadius: '105%'
  }],
  pane: 0,
  title: {
    text: 'VU<br/><span style="font-size:8px">Channel A</span>',
    y: -40
  }
}, {
  min: -20,
  max: 6,
  minorTickPosition: 'outside',
  tickPosition: 'outside',
  labels: {
    rotation: 'auto',
    distance: 20
  },
  plotBands: [{
    from: 0,
    to: 6,
    color: '#C02316',
    innerRadius: '100%',
    outerRadius: '105%'
  }],
  pane: 1,
  title: {
    text: 'VU<br/><span style="font-size:8px">Channel B</span>',
    y: -40
  }
}];

میبینید که برای هر دو نمودار تقریبا تنظیمات مشابهی رو قرار دادیم. حداقل و حداکثر رو به ترتیب برابر با 20- و 6 قرار دادیم. بعد از اون لیبل‌ها و تیکها رو مشخص کردیم و بهشون استایل دادیم و گفتیم که برای مقدار 0 تا 6 استایل متفاوتی داشته باشه و قرمز رنگ و ضخیمتر نمایش داده میشه.

var series = [{
  data: [-20],
  yAxis: 0
}, {
  data: [-20],
  yAxis: 1
}];

با استفاده از متغیر Series مقادیر رو برای نمودار مشخص میکنیم.

var chartFunction = function(chart) {
  setInterval(function() {
    if (chart.series) { // the chart may be destroyed
      var left = chart.series[0].points[0],
        right = chart.series[1].points[0],
        leftVal,
        rightVal,
        inc = (Math.random() - 0.5) * 3;

      leftVal = left.y + inc;
      rightVal = leftVal + inc / 3;
      if (leftVal < -20 || leftVal > 6) {
        leftVal = left.y - inc;
      }
      if (rightVal < -20 || rightVal > 6) {
        rightVal = leftVal;
      }

      left.update(leftVal, false);
      right.update(rightVal, false);
      chart.redraw();
    }
  }, 500);
};

با استفاده از کد بالا یک setInterval قرار دادیم که هر 0.5 ثانیه یکبار یک سری کد اجرا شه و نمودار بروزرسانی بشه و نمودار طبیعی‌تر جلوه بده. در هر بار اجرای این کدها یک متغیر تصادفی قرار داده میشه و عقربه نمودار جابجا میشه. در آخر هم کد زیر رو میزاریم و این تابع رو برای نمودار قرار میدیم و اضافه میکنیم:

$('#container').highcharts(json, chartFunction);

خروجی بصورت زیر هست:guage vumeter highcharts

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !