آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 36) - نمودار سه بعدی - قسمت 3

‏  9 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه چهارم : نمودار دایره ای سه بعدی

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار رو در اختیارتون قرار بدیم که در اون نمودارمون بصورت دایره ای و سه بعدی نمایش داده شده و به اون عمق و زیبایی خاصی بخشیده. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-3d.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'pie',
      options3d: {
        enabled: true,
        alpha: 45,
        beta: 0
      }
    };
    var title = {
      text: 'Browser market shares at a specific website, 2014'
    };
    var tooltip = {
      pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
    };

    var plotOptions = {
      pie: {
        allowPointSelect: true,
        cursor: 'pointer',
        depth: 35,
        dataLabels: {
          enabled: true,
          format: '{point.name}'
        }
      }
    };
    var series = [{
      type: 'pie',
      name: 'Browser share',
      data: [
        ['Firefox', 45.0],
        ['IE', 26.8], {
          name: 'Chrome',
          y: 12.8,
          sliced: true,
          selected: true
        },
        ['Safari', 8.5],
        ['Opera', 6.2],
        ['Others', 0.7]
      ]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.tooltip = tooltip;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

در ابتدا کدی بصورت زیر قرار داده شده:

var chart = {
  type: 'pie',
  options3d: {
    enabled: true,
    alpha: 45,
    beta: 0
  }
};

میبینید که نوع نمودار رو برابر با دایره ای قرار دادیم و حالت سه بعدی اون رو هم فعال کردیم. زاویه چرخش اون رو هم مشخص کردیم. متغیر Series هم بصورت زیر هست:

var series = [{
  type: 'pie',
  name: 'Browser share',
  data: [
    ['Firefox', 45.0],
    ['IE', 26.8], {
      name: 'Chrome',
      y: 12.8,
      sliced: true,
      selected: true
    },
    ['Safari', 8.5],
    ['Opera', 6.2],
    ['Others', 0.7]
  ]
}];

میبینید که در ویژگی data همه داده‌های مورد نظر خودمون رو قرار دادیم و یکی از اونا رو selected کردیم. خروجی بصورت زیر خواهد بود:pie 3d chart

نمونه پنجم : نمودار دایره ای سه بعدی بصورت Donut

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار رو در اختیارتون قرار بدیم که در اون نمودارمون بصورت دایره ای و Donut و سه بعدی نمایش داده شده. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-3d.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'pie',
      options3d: {
        enabled: true,
        alpha: 45
      }
    };
    var title = {
      text: 'Contents of Highsoft\'s weekly fruit delivery'
    };
    var subtitle = {
      text: '3D donut in Highcharts'
    };

    var plotOptions = {
      pie: {
        innerSize: 100,
        depth: 45
      }
    };
    var series = [{
      name: 'Delivered amount',
      data: [
        ['Bananas', 8],
        ['Kiwi', 3],
        ['Mixed nuts', 1],
        ['Oranges', 6],
        ['Apples', 8],
        ['Pears', 4],
        ['Clementines', 4],
        ['Reddish (bag)', 1],
        ['Grapes (bunch)', 1]
      ]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.subtitle = subtitle;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

در ابتدا کدی بصورت زیر قرار داده شده:

var chart = {
  type: 'pie',
  options3d: {
    enabled: true,
    alpha: 45
  }
};

میبینید که نوع نمودار رو برابر با دایره ای قرار دادیم و حالت سه بعدی اون رو هم فعال کردیم. زاویه چرخش اون رو هم مشخص کردیم. متغیر plotOption هم بصورت زیر هست:

var plotOptions = {
  pie: {
    innerSize: 100,
    depth: 45
  }
};

میبینید که درون ویژگی pie، ویژگی innerSize رو برابر با 100 قرار دادیم. با اینکار شعاع درونی رو برابر با 100 قرار دادیم و باعث میشه که شکل Donut به خودش بگیره. با استفاده از ویژگی depth هم عمق این نمودار رو مشخص کردیم. خروجی بصورت زیر هست:3d donut chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !