آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 35) - نمودار سه بعدی - قسمت 2

‏  10 دقیقه
۲۶ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه دوم : نمودار ستونی با مقادیر null و صفر

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار ستونی رو در اختیارتون قرار بدیم که در بین داده‌های اون مقادیر null و 0 وجود داره و میخایم تفاوت اونا رو خدمتتون عرض کنیم. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-3d.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'column',
      margin: 75,
      options3d: {
        enabled: true,
        alpha: 10,
        beta: 25,
        depth: 70
      }
    };
    var title = {
      text: '3D chart with null values'
    };
    var subtitle = {
      text: 'Notice the difference between a 0 value and a null point'
    };
    var xAxis = {
      categories: Highcharts.getOptions().lang.shortMonths
    };
    var yAxis = {
      title: {
        text: null
      }
    };
    var series = [{
      name: 'Sales',
      data: [2, 3, null, 4, 0, 5, 1, 4, 6, 3]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.subtitle = subtitle;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

در ابتدا کدی بصورت زیر قرار داده شده است:

var chart = {
  type: 'column',
  margin: 75,
  options3d: {
    enabled: true,
    alpha: 10,
    beta: 25,
    depth: 70
  }
};

میبینید که با استفاده از کد بالا نوع نمودار رو برابر با ستونی در نظر گرفتیم و عمق و زوایای چرخش رو نیز مشخص کردیم. داده هایی که در متغیر Series وارد شده اند بصورت زیر هست:

var series = [{
  name: 'Sales',
  data: [2, 3, null, 4, 0, 5, 1, 4, 6, 3]
}];

میبینید که در لابلای این اعداد، مقادیر null و 0 هم وجود داره. خروجی بصورت زیر هست:column null 3d chart

میبینید که اون مقداری که null هست هیچ ستونی در اونجا قرار نداره ولی اون مقداری که برابر با 0 هست، یک ستون وجود داره، اما مقدار اون برابر با صفر هست و هیچ ارتفاعی نداره و شبیه به یک صفحه دوبعدی هست.

نمونه سوم : نمودار ستونی بصورت گروه بندی و stack شده

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار ستونی رو در اختیارتون قرار بدیم که داده‌های اون بصورت گروه بندی و stack شده هستن. در جلسات قبلی در مورد stack شدن توضیح دادیم و در این جلسه نمونه سه بعدی از اون رو در اختیارتون میزاریم. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-3d.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'column',
      marginTop: 80,
      marginRight: 40,
      options3d: {
        enabled: true,
        alpha: 15,
        beta: 15,
        viewDistance: 25,
        depth: 40
      }
    };
    var title = {
      text: 'Total fruit consumption, grouped by gender'
    };
    var xAxis = {
      categories: ['Apples', 'Oranges', 'Pears', 'Grapes', 'Bananas']
    };
    var yAxis = {
      allowDecimals: false,
      min: 0,
      title: {
        text: 'Number of fruits'
      }
    };

    var tooltip = {
      headerFormat: '<b>{point.key}</b><br>',
      pointFormat: '<span style="color:{series.color}">\u25CF</span> {series.name}: {point.y} / {point.stackTotal}'
    };

    var plotOptions = {
      column: {
        stacking: 'normal',
        depth: 40
      }
    };
    var series = [{
      name: 'John',
      data: [5, 3, 4, 7, 2],
      stack: 'male'
    }, {
      name: 'Joe',
      data: [3, 4, 4, 2, 5],
      stack: 'male'
    }, {
      name: 'Jane',
      data: [2, 5, 6, 2, 1],
      stack: 'female'
    }, {
      name: 'Janet',
      data: [3, 0, 4, 4, 3],
      stack: 'female'
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.tooltip = tooltip;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

در ابتدا کدی بصورت زیر قرار داده شده است:

var chart = {
  type: 'column',
  marginTop: 80,
  marginRight: 40,
  options3d: {
    enabled: true,
    alpha: 15,
    beta: 15,
    viewDistance: 25,
    depth: 40
  }
};

نوع نمودار رو ستونی کردیم و فاصله از بالا و راست رو به ترتیب برابر با 80 و 40 قرار دادیم. حالت سه بعدی رو فعال کردیم و عمق و فاصله ناظر رو هم مشخص کردیم. متغیر plotOption که نقش اصلی در این نمونه رو داره بصورت زیر هست:

var plotOptions = {
  column: {
    stacking: 'normal',
    depth: 40
  }
};
var series = [{
  name: 'John',
  data: [5, 3, 4, 7, 2],
  stack: 'male'
}, {
  name: 'Joe',
  data: [3, 4, 4, 2, 5],
  stack: 'male'
}, {
  name: 'Jane',
  data: [2, 5, 6, 2, 1],
  stack: 'female'
}, {
  name: 'Janet',
  data: [3, 0, 4, 4, 3],
  stack: 'female'
}];

میبینید که در ابتدا stacking رو برابر با normal قرار دادیم و عمق ستونها رو برابر با 40 در نظر گرفتیم. میبینید که متغیر Series چهار عضو داره که درون هر کدوم از اونا اطلاعات مرتبط به همون اومده و یک ویژگی بنام stack هم وجود داره که با استفاده از اون اومده و این دسته‌ها رو گروه بندی کرده. در بالا دو گروه male و female وجود داره. خروجی بصورت زیر خواهد بود:3d stacking column

 

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !