آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 33) - نمودار ترکیبی - قسمت 3

‏  15 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه سوم : نمودارهای چند محوره

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار رو در اختیارتون قرار بدیم که در اون نمودارمون شامل چند محور هست و شاخصهای متنوعی رو بصورت همزمان نشون میده. در این مثال محور عمودی رو بصورت چنتایی قرار دادیم. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      zoomType: 'xy'
    };
    var subtitle = {
      text: 'Source: WorldClimate.com'
    };
    var title = {
      text: 'Average Monthly Weather Data for Tokyo'
    };
    var xAxis = {
      categories: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
      crosshair: true
    };
    var yAxis = [{ // Primary yAxis
      labels: {
        format: '{value}\xB0C',
        style: {
          color: Highcharts.getOptions().colors[2]
        }
      },
      title: {
        text: 'Temperature',
        style: {
          color: Highcharts.getOptions().colors[2]
        }
      },
      opposite: true
    }, { // Secondary yAxis
      title: {
        text: 'Rainfall',
        style: {
          color: Highcharts.getOptions().colors[0]
        }
      },
      labels: {
        format: '{value} mm',
        style: {
          color: Highcharts.getOptions().colors[0]
        }
      }
    }, { // Tertiary yAxis
      gridLineWidth: 0,
      title: {
        text: 'Sea-Level Pressure',
        style: {
          color: Highcharts.getOptions().colors[1]
        }
      },
      labels: {
        format: '{value} mb',
        style: {
          color: Highcharts.getOptions().colors[1]
        }
      },
      opposite: true
    }];
    var tooltip = {
      shared: true
    };
    var legend = {
      layout: 'vertical',
      align: 'left',
      x: 120,
      verticalAlign: 'top',
      y: 100,
      floating: true,
      backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || '#FFFFFF'
    };
    var series = [{
      name: 'Rainfall',
      type: 'column',
      yAxis: 1,
      data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4],
      tooltip: {
        valueSuffix: ' mm'
      }

    }, {
      name: 'Sea-Level Pressure',
      type: 'spline',
      yAxis: 2,
      data: [1016, 1016, 1015.9, 1015.5, 1012.3, 1009.5, 1009.6, 1010.2, 1013.1, 1016.9, 1018.2, 1016.7],
      marker: {
        enabled: false
      },
      dashStyle: 'shortdot',
      tooltip: {
        valueSuffix: ' mb'
      }
    }, {
      name: 'Temperature',
      type: 'spline',
      data: [7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6],
      tooltip: {
        valueSuffix: '\xB0C'
      }
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.subtitle = subtitle;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.tooltip = tooltip;
    json.legend = legend;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

کد اصلی این نمونه بصورت زیر هست:

var yAxis = [{ // Primary yAxis
  labels: {
    format: '{value}\xB0C',
    style: {
      color: Highcharts.getOptions().colors[2]
    }
  },
  title: {
    text: 'Temperature',
    style: {
      color: Highcharts.getOptions().colors[2]
    }
  },
  opposite: true
}, { // Secondary yAxis
  title: {
    text: 'Rainfall',
    style: {
      color: Highcharts.getOptions().colors[0]
    }
  },
  labels: {
    format: '{value} mm',
    style: {
      color: Highcharts.getOptions().colors[0]
    }
  }
}, { // Tertiary yAxis
  gridLineWidth: 0,
  title: {
    text: 'Sea-Level Pressure',
    style: {
      color: Highcharts.getOptions().colors[1]
    }
  },
  labels: {
    format: '{value} mb',
    style: {
      color: Highcharts.getOptions().colors[1]
    }
  },
  opposite: true
}];

در نمونه قبلی فقط درون متغیر yAxis دو عضو قرار دادیم، ولی در اینجا سه عضو قرار دادیم و با استفاده از این روش سه محور عمودی خواهیم داشت. شما میتونین از هر چنتایی که بخواید استفاده کنید. درون هر عضو هم دو ویژگی title و labels قرار داده شده که با استفاده از اونا ویژگی‌های عنوان و label‌ها رو مشخص میکنیم. در نهایت هم مثل گذشته ویژگی opposite رو برابر با true قرار دادیم تا محور‌ها در سمتهای مختلفی قرار بگیرن.

var series = [{
  name: 'Rainfall',
  type: 'column',
  yAxis: 1,
  data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4],
  tooltip: {
    valueSuffix: ' mm'
  }

}, {
  name: 'Sea-Level Pressure',
  type: 'spline',
  yAxis: 2,
  data: [1016, 1016, 1015.9, 1015.5, 1012.3, 1009.5, 1009.6, 1010.2, 1013.1, 1016.9, 1018.2, 1016.7],
  marker: {
    enabled: false
  },
  dashStyle: 'shortdot',
  tooltip: {
    valueSuffix: ' mb'
  }
}, {
  name: 'Temperature',
  type: 'spline',
  data: [7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6],
  tooltip: {
    valueSuffix: '\xB0C'
  }
}];

در متغیر Series هم سه سری داده وارد کردیم و دو تا از اونا از نوع spline هست و دیگری از نوع ستونی هست. خروجی بصورت زیر خواهد بود:combination multiple axes

نمونه چهارم : نمودار پراکندگی به همراه خط رگرسیون

در این نمونه میخایم یک نمونه نمودار رو در اختیارتون قرار بدیم که در اون تعدادی داده قرار داده شده و همچنین با استفاده از اون یک خط رگرسیون برای داده‌های مورد نظر قرار داده شده و میتونین از اون استفاده کنید. اگه با رگرسیون آشنا نیستید میتونین این مطلب رو بخونید. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var title = {
      text: 'Scatter plot with regression line'
    };
    var xAxis = {
      min: -0.5,
      max: 5.5
    };
    var yAxis = {
      min: 0
    };
    var series = [{
      type: 'line',
      name: 'Regression Line',
      data: [
        [0, 1.11],
        [5, 4.51]
      ],
      marker: {
        enabled: false
      },
      states: {
        hover: {
          lineWidth: 0
        }
      },
      enableMouseTracking: false
    }, {
      type: 'scatter',
      name: 'Observations',
      data: [1, 1.5, 2.8, 3.5, 3.9, 4.2],
      marker: {
        radius: 4
      }
    }];

    var json = {};
    json.title = title;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

کد اصلی این نمونه بصورت زیر هست:

var series = [{
  type: 'line',
  name: 'Regression Line',
  data: [
    [0, 1.11],
    [5, 4.51]
  ],
  marker: {
    enabled: false
  },
  states: {
    hover: {
      lineWidth: 0
    }
  },
  enableMouseTracking: false
}, {
  type: 'scatter',
  name: 'Observations',
  data: [1, 1.5, 2.8, 3.5, 3.9, 4.2],
  marker: {
    radius: 4
  }
}];

میبینید که دو دسته داده قرار دادیم. یکی از اونا از نوع Scatter یا پراکندگی هست و همون داده هایی هست که میخایم خط رگرسیون اونا رو رسم کنیم. یکی دیگه از داده‌ها بصورت خطی هست و در اینجا نقش خط رگرسیون رو بازی میکنه. خروجی اون بصورت زیر هست:scatter combination chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !