آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 28) - نمودارهای حبابی یا Bubble

‏  15 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه اول : نمودار حبابی ساده

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی رسم کنید که داده‌ها رو بصورت حبابی و دایره دایره نمایش میده. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-more.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'bubble',
      zoomType: 'xy'
    };
    var title = {
      text: 'Highcharts Bubbles'
    };
    var series = [{
      data: [
        [97, 36, 79],
        [94, 74, 60],
        [68, 76, 58],
        [64, 87, 56],
        [68, 27, 73],
        [74, 99, 42],
        [7, 93, 87],
        [51, 69, 40],
        [38, 23, 33],
        [57, 86, 31]
      ]
    }, {
      data: [
        [25, 10, 87],
        [2, 75, 59],
        [11, 54, 8],
        [86, 55, 93],
        [5, 3, 58],
        [90, 63, 44],
        [91, 33, 17],
        [97, 3, 56],
        [15, 67, 48],
        [54, 25, 81]
      ]
    }, {
      data: [
        [47, 47, 21],
        [20, 12, 4],
        [6, 76, 91],
        [38, 30, 60],
        [57, 98, 64],
        [61, 17, 80],
        [83, 60, 13],
        [67, 78, 75],
        [64, 12, 10],
        [30, 77, 82]
      ]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که در ابتدا کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var chart = {
  type: 'bubble',
  zoomType: 'xy'
};

میبینید که نوع نمودار رو برابر با bubble قرار دادیم و با این کار داده‌ها بصورت حبابی نمایش داده میشن. با استفاده از ویژگی zoomType هم برای نمودار قابلیت بزرگنمایی در جهتهای افقی و عمودی رو قرار دادیم.

var series = [{
  data: [
    [97, 36, 79],
    [94, 74, 60],
    [68, 76, 58],
    [64, 87, 56],
    [68, 27, 73],
    [74, 99, 42],
    [7, 93, 87],
    [51, 69, 40],
    [38, 23, 33],
    [57, 86, 31]
  ]
}, {
  data: [
    [25, 10, 87],
    [2, 75, 59],
    [11, 54, 8],
    [86, 55, 93],
    [5, 3, 58],
    [90, 63, 44],
    [91, 33, 17],
    [97, 3, 56],
    [15, 67, 48],
    [54, 25, 81]
  ]
}, {
  data: [
    [47, 47, 21],
    [20, 12, 4],
    [6, 76, 91],
    [38, 30, 60],
    [57, 98, 64],
    [61, 17, 80],
    [83, 60, 13],
    [67, 78, 75],
    [64, 12, 10],
    [30, 77, 82]
  ]
}];

میبینید درون متغیر Series هم داده‌های مورد نظرمون رو قرار دادیم و در سه دسته کلی جا گرفتن. هر کدوم از اونا سه مقدار داره، که مقدار اول اون محل افقی و مقدار دوم محل عمودی و مقدار سوم نیز شعاع اون رو مشخص میکنه. خروجی بصورت زیر میشه:bubble basic chart

نمونه دوم : نمودار حبابی با ظاهر سه بعدی

این نمونه تقریبا شبیه به نمونه قبلی هست، با این تفاوت که ظاهر حباب‌ها در این نمونه به صورت سه بعدی هست و زیباتر و طبیعی‌تر از قبل میشه. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-more.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'bubble',
      plotBorderWidth: 1,
      zoomType: 'xy'
    };
    var title = {
      text: 'Highcharts bubbles with radial gradient fill'
    };
    var xAxis = {
      gridLineWidth: 1
    };

    var yAxis = {
      startOnTick: false,
      endOnTick: false
    };

    var series = [{
      data: [
        [9, 81, 63],
        [98, 5, 89],
        [51, 50, 73],
        [41, 22, 14],
        [58, 24, 20],
        [78, 37, 34],
        [55, 56, 53],
        [18, 45, 70],
        [42, 44, 28],
        [3, 52, 59],
        [31, 18, 97],
        [79, 91, 63],
        [93, 23, 23],
        [44, 83, 22]
      ],
      marker: {
        fillColor: {
          radialGradient: {
            cx: 0.4,
            cy: 0.3,
            r: 0.7
          },
          stops: [
            [0, 'rgba(255,255,255,0.5)'],
            [1, Highcharts.Color(Highcharts.getOptions().colors[0]).setOpacity(0.5).get('rgba')]
          ]
        }
      }
    }, {
      data: [
        [42, 38, 20],
        [6, 18, 1],
        [1, 93, 55],
        [57, 2, 90],
        [80, 76, 22],
        [11, 74, 96],
        [88, 56, 10],
        [30, 47, 49],
        [57, 62, 98],
        [4, 16, 16],
        [46, 10, 11],
        [22, 87, 89],
        [57, 91, 82],
        [45, 15, 98]
      ],
      marker: {
        fillColor: {
          radialGradient: {
            cx: 0.4,
            cy: 0.3,
            r: 0.7
          },
          stops: [
            [0, 'rgba(255,255,255,0.5)'],
            [1, Highcharts.Color(Highcharts.getOptions().colors[1]).setOpacity(0.5).get('rgba')]
          ]
        }
      }
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

تفاوتی که با نمونه قبل داره اینه که درون متغیر Series، ویژگی marker رو دستکاری کرده و برای رنگ پس زمینه اون یک گرادیان شعاعی قرار داده. بصورت زیر:

marker: {
  fillColor: {
    radialGradient: {
      cx: 0.4,
      cy: 0.3,
      r: 0.7
    },
    stops: [
      [0, 'rgba(255,255,255,0.5)'],
      [1, Highcharts.Color(Highcharts.getOptions().colors[1]).setOpacity(0.5).get('rgba')]
    ]
  }
}

میبینید که برای هر دسته یک گرادیان قرار داده شده و طول، عرض و شعاع گرادیان رو مشخص کرده. خروجی بصورت زیر خواهد بود:bubble 3d chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !