آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 18) - نمودارهای ستونی عمودی - قسمت 2

‏  11 دقیقه
۰۸ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه سوم : نمودار ستونی عمودی Stack یا پشت سر هم

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی رسم کنید که بجای اینکه جدا از هم نمایش داده بشن، پشت سر هم و در ادامه هم نمایش داده بشن. به این نوع نمودارها Stack میگن که قبلا هم نمونه هایی از اونا رو براتون قرار دادیم. همونطور که قبلا گفتیم دو حالت برای Stack شدن نمودارها وجود داره که شامل normal و percent هست. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'column'
    };
    var title = {
      text: 'Stacked column chart'
    };
    var xAxis = {
      categories: ['Apples', 'Oranges', 'Pears', 'Grapes', 'Bananas']
    };
    var yAxis = {
      min: 0,
      title: {
        text: 'Total fruit consumption'
      },
      stackLabels: {
        enabled: true,
        style: {
          fontWeight: 'bold',
          color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.textColor) || 'gray'
        }
      }
    };
    var legend = {
      align: 'right',
      x: -30,
      verticalAlign: 'top',
      y: 25,
      floating: true,
      backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.background2) || 'white',
      borderColor: '#CCC',
      borderWidth: 1,
      shadow: false
    };
    var tooltip = {
      formatter: function() {
        return '<b>' + this.x + '</b><br/>' +
          this.series.name + ': ' + this.y + '<br/>' +
          'Total: ' + this.point.stackTotal;
      }
    };
    var plotOptions = {
      column: {
        stacking: 'normal',
        dataLabels: {
          enabled: true,
          color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.dataLabelsColor) || 'white',
          style: {
            textShadow: '0 0 3px black'
          }
        }
      }
    };
    var credits = {
      enabled: false
    };
    var series = [{
      name: 'John',
      data: [5, 3, 4, 7, 2]
    }, {
      name: 'Jane',
      data: [2, 2, 3, 2, 1]
    }, {
      name: 'Joe',
      data: [3, 4, 4, 2, 5]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.legend = legend;
    json.tooltip = tooltip;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.credits = credits;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var plotOptions = {
  column: {
    stacking: 'normal',
    dataLabels: {
      enabled: true,
      color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.dataLabelsColor) || 'white',
      style: {
        textShadow: '0 0 3px black'
      }
    }
  }
};

بیشتر کدها همانند قبل هستند ولی کد بالا یک قطعه کد رو اضافه کرده است و اون هم ویژگی Stacking درون plotOptions هست. میبینید که مقدار این ویژگی رو برابر با normal قرار داده و با اینکار این نمودار بصورت stack و پشت سرهم نمایش داده میشه. خروجی بصورت زیر خواهد بود:column stacked charts

نمونه چهارم : نمودار ستونی عمودی percent stack

اگر بجای normal از مقدار percent استفاده کنیم، نمودار کشیده میشه و کل ناحیه رو میگیره و هر کدوم به نسبت درصد مورد نظرشون رو اشغال میکنن و کاربری که نمودار رو میبینه درک بهتری از نمودار داره. کدهاش بصورت زیر میشه:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'column'
    };
    var title = {
      text: 'Stacked column chart'
    };
    var xAxis = {
      categories: ['Apples', 'Oranges', 'Pears', 'Grapes', 'Bananas']
    };
    var yAxis = {
      min: 0,
      title: {
        text: 'Total fruit consumption'
      }
    };
    var tooltip = {
      pointFormat: '<span style="color:{series.color}">{series.name}</span>: <b>{point.y}</b> ({point.percentage:.0f}%)<br/>',
      shared: true
    };
    var plotOptions = {
      column: {
        stacking: 'percent'
      }
    };
    var credits = {
      enabled: false
    };
    var series = [{
      name: 'John',
      data: [5, 3, 4, 7, 2]
    }, {
      name: 'Jane',
      data: [2, 2, 3, 2, 1]
    }, {
      name: 'Joe',
      data: [3, 4, 4, 2, 5]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.tooltip = tooltip;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.credits = credits;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که همچین کدی در اون هست:

var plotOptions = {
  column: {
    stacking: 'percent'
  }
};

میبینید که در بالا از percent استفاده کردیم. خروجیش بصورت زیر هست:percent column charts

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !