آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 12) - نمودارهای سطحی - قسمت 3

‏  10 دقیقه
۰۲ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه پنجم : نمودار سطحی با مقادیر NULL

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی که بعضی از داده‌های اون Null هستند و یا مقدار ندارن رو نمایش بدین. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'area',
      spacingBottom: 30
    };
    var title = {
      text: 'Fruit consumption *'
    };
    var subtitle = {
      text: '* Jane\'s banana consumption is unknown',
      floating: true,
      align: 'right',
      verticalAlign: 'bottom',
      y: 15
    };
    var legend = {
      layout: 'vertical',
      align: 'left',
      verticalAlign: 'top',
      x: 150,
      y: 100,
      floating: true,
      borderWidth: 1,
      backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || '#FFFFFF'
    };
    var xAxis = {
      categories: ['Apples', 'Pears', 'Oranges', 'Bananas', 'Grapes', 'Plums', 'Strawberries', 'Raspberries']
    };
    var yAxis = {
      title: {
        text: 'Y-Axis'
      },
      labels: {
        formatter: function() {
          return this.value;
        }
      }
    };
    var tooltip = {
      formatter: function() {
        return '<b>' + this.series.name + '</b><br/>' +
          this.x + ': ' + this.y;
      }
    };
    var plotOptions = {
      area: {
        fillOpacity: 0.5
      }
    };
    var credits = {
      enabled: false
    };
    var series = [{
      name: 'John',
      data: [0, 1, 4, 4, 5, 2, 3, 7]
    }, {
      name: 'Jane',
      data: [1, 0, 3, null, 3, 1, 2, 1]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.subtitle = subtitle;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.legend = legend;
    json.tooltip = tooltip;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.credits = credits;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var series = [{
  name: 'John',
  data: [0, 1, 4, 4, 5, 2, 3, 7]
}, {
  name: 'Jane',
  data: [1, 0, 3, null, 3, 1, 2, 1]
}];

یکی از مقادیر null هست. خروجی نمودار بصورت زیر هست:missing area

میبینید که اون مقداری که null هست در نمودار نمایش داده نشده و این نمودار به خوبی نمایش داده شده.

نمونه ششم : نمودار سطحی با محورهای معکوس

در این نمونه محورهای نمودار رو معکوس کردیم و جای محور x و y رو با هم عوض کردیم. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      type: 'area',
      inverted: true
    };
    var title = {
      text: 'Average fruit consumption during one week'
    };
    var subtitle = {
      style: {
        position: 'absolute',
        right: '0px',
        bottom: '10px'
      }
    };
    var legend = {
      layout: 'vertical',
      align: 'left',
      verticalAlign: 'top',
      x: -150,
      y: 100,
      floating: true,
      borderWidth: 1,
      backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || '#FFFFFF'
    };
    var xAxis = {
      categories: ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
    };
    var yAxis = {
      title: {
        text: 'Number of units'
      },
      labels: {
        formatter: function() {
          return this.value;
        }
      },
      min: 0
    };
    var plotOptions = {
      area: {
        fillOpacity: 0.5
      }
    };
    var credits = {
      enabled: false
    };
    var series = [{
      name: 'John',
      data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
    }, {
      name: 'Jane',
      data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.subtitle = subtitle;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.legend = legend;
    json.plotOptions = plotOptions;
    json.credits = credits;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);

  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var chart = {
  type: 'area',
  inverted: true
};

میبینید که ویژگی inverted رو برابر با true قرار دادیم و با اینکار محورها معکوس میشن و جاشون عوض میشه. خروجی بصورت زیر هست:inverted area

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !