میلاد میرزایی

میلاد میرزایی

Software Engineer at Talpa eCommerce

۰

دوره اصلی

۰

دقیقه تدریس

میلاد میرزایی ﮐﻴﺴﺖ؟

برخی از سوابق میلاد میرزایی:

  • PHP Developer at VarinaCo
  • PHP developer at Idea Mining
  • Technical Team Lead at 7learn
  • Software Consultant at Hoopad
  • Senior Software Engineer at Devolon.fi
  • Senior Software Engineer at Snappfood
  • Software Engineer at Talpa eCommerce (Netherlands)

میلاد میرزایی در ۲ مهارت تدریس داشته:

مهارت های نرم soft skills
PHP php