مطالب با برچسب : Soft Skill

استخدام در شرکت مقاله
info_outline رایگان ۱۳۶۷visibility 4mode_comment
شغل های حوزه فناوری مقاله
info_outline رایگان ۸۷۰visibility 2mode_comment
رزومه نویسی مقاله
info_outline رایگان ۸۵۹visibility 2mode_comment
آموزش مدیریت زمان برای برنامه نویسان مقاله
info_outline رایگان ۱۰۵۷visibility 12mode_comment
استخدام برنامه نویس مقاله
info_outline رایگان ۳۲۸۹visibility 19mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۸۷۷visibility 6mode_comment