مقالات با برچسب markdown

Markdown چیست؟ آموزش جامع استفاده از MarkDown در کدنویسی + ویدئو

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه آخر) - آموزش ویدیویی کار با Markdown در Github

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 13) - آموزش ویدیویی کار با Markdown در Stackoverflow

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 12) - آموزش ویدیویی کار با ابزارهای موجود

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 11) - مرور جلسات گذشته بصورت ویدیویی

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 10) - کار با تصاویر در Markdown

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 9) - کار با لینکها در Markdown

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 8) - قرار دادن کد و table

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 7) - لیست مرتب و کدها

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 6) - نقل قول و لیست نامرتب

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 5) - کار کردن با متن

آموزش استفاده از Markdown برای نوشتن محتوا (جلسه 4) - خط افقی و پاراگراف