سون لرن

چک لیست انتشار وبسایت

هر برنامه تحت وبی برای اینکه به صورت روی سرور‌های فعال منتشر شود باید حتما مراحلی را در حین و بعد از انتشار روی سرور رد کرده باشد و مواردی را به صورت چک لیست وار بررسی کرده باشیم.در فایل چک لیست انتشار وب سایت روی سرور به بررسی این موارد مهم می‌پردازیم

چک لیست انتشار اپلیکیشین
نمایش بیشتر
چک لیست انتشار وبسایت