سون لرن

چیت شیت Swagger

Swagger یک چارچوب نرم‌افزاری متن‌بازی است که توسط اکوسیستم وسیع ابزارهایی که به توسعه دهندگان در طراحی، ساخت، مستند کردن و استفاده از روابط برنامه‌نویسی وبهای RESTful کمک می‌کند، پشتیبانی می‌شود. در فایل چیت شیت Swagger به معرفی و بررسی توابع و دستورات این فریم ورک می‌پردازیم. در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:

  • Swagger چیست؟
  • نصب Swagger 
  • ساختن و توصیف API با Swagger
  • مستندسازی API
  • تست API
  • امنیت API با Swagger 
  • و ...

نمایش بیشتر
چیت شیت Swagger