سون لرن

چیت شیت Scikit-Learn

Scikit-learn یک کتابخانهٔ متن‌باز برای داده‌کاوی با پایتون است.ما در چیت شیت سایکیت لرن به بررسی انواع توابع، نکات مهم این کتابخانه حرفه ای در پایتون پرداخته ایم. در زیر برخی از مواردی که در فایل بیان شده اشاره میکنیم:

 • Scikit-learn چیست؟
 • مثال اولیه
 • بارگیری داده
 • آموزش و آزمایش داده
 • انطباق مدل
 • پیش بینی
 • پیش پردازش داده
 • ایجاد مدل(تخمین گر‌های یادگیری با نظارت)
 • ایجاد مدل(تخمین گر‌های یادگیری بدون نظارت)
 • ارزیابی عملکرد مدل شما(معیارهای طبقه بندی)
 • ارزیابی عملکرد مدل شما(معیار‌های رگرسیون)
 • ارزیابی عملکرد مدل شما(معیار‌های خوشه بندی)
 • تنظیم مدل شما

مزایای استفاده از برگه تقلب Scikit-learn :

 • مرجع سریع: به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد Scikit-learn پیدا کنید.
 • یادگیری آسان: مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
 • جامع: شامل تمام اطلاعات کلیدی برای شروع یادگیری Scikit-learn
نمایش بیشتر
چیت شیت Scikit-Learn