سون لرن

چیت شیت شی گرایی در Kotlin

کاتلین، یک زبان برنامه‌نویسی عمومی، مستقل از سکو از نوع ایستا است که بر روی ماشین مجازی جاوا اجرا می‌شود. در فایل چیت شیت شی گرایی در Kotlin در رابطه با مباحث و توابع  شی گرایی صحبت کرده ایم.در زیر به برخی از این موارد اشاره میکنیم:

  • Extensions
  • Objects
  • Classes
  • Data Classes
  • Enum Classes
  • Sealed Classes

مزایای استفاده از برگه تقلب شی گرایی در Kotlin :

  • مرجع سریع: به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد شی گرایی در Kotlin پیدا کنید.
  • یادگیری آسان: مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
  • جامع: شامل تمام اطلاعات کلیدی برای شروع یادگیری شی گرایی در Kotlin 
نمایش بیشتر
چیت شیت شی گرایی در Kotlin