سون لرن

چیت شیت شی گرایی در دارت (OOP Dart)

زبان برنامه نویسی دارت، یک زبان بسیار حرفه ای است که توسط شرکت گوگل توسعه داده شده است. ما در برگه تقلب دارت به صورت کامل به مفاهیم پایه ای این زبان برنامه نویسی پرداختیم. در این فایل قرار است به مفاهیم شی گرایی در زبان برنامه نویسی دارت اشاره داشته باشیم در زیر به مواردی که در این فایل بیان شده میپردازیم:

 • کلاس(Class)
 • شیء(Object)
 • سازنده(Constructor)
 • Setter و Getter
 • Enum
 • اعضای استاتیک
 • متغییر‌های استاتیک
 • توابع استاتیک
 • وراثت(Inheritance)
 • میکسین ها(Mixins)
 • کلاس‌های Abstract
 • اینترفیس ها(Interfaces)

مزایای استفاده از برگه تقلب شی گرایی در دارت:

 • مرجع سریع: به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد زبان OOP Dart پیدا کنید.
 • یادگیری آسان: مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
 • جامع: شامل تمام اطلاعات کلیدی برای شروع برنامه نویسی OOP Dart
نمایش بیشتر
چیت شیت شی گرایی در دارت (OOP Dart)