سون لرن

چیت شیت شبکه‌های عصبی مصنوعی

شبکه‌های عصبی مصنوعی یا به زبان ساده‌تر شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ما در چیت شیت شبکه عصبی مصنوعی به نکات مهم این حوزه می‌پردازیم:

 • شبکه عصبی چیست؟
 • معماری شبکه عصبی
 • تابع فعالسازی
 • نرخ یادگیری
 • انتشار معکوس
 • خطای آنتروپی متقاطع
 • برون انداز
 • بروزرسانی وزن ها

مزایای استفاده از برگه تقلب شبکه‌های عصبی:

 • مرجع سریع: به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد شبکه‌های عصبی پیدا کنید.
 • یادگیری آسان: مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
 • جامع: شامل تمام اطلاعات کلیدی برای شروع یادگیری شبکه‌های عصبی

 

نمایش بیشتر
چیت شیت شبکه‌های عصبی مصنوعی