سون لرن

چیت شیت Kubernetes

کوبرنتیز (Kubernetes) یک پلتفرم متن باز است که به برنامه‌های کاربردی کانتینری اختصاص داده شده است. این نام دارای ریشه یونانی و به معنای سکان دار یا خلبان است. در فایل برگه تقلب کوبرنتیز ما به تمامی دستورات، نکات ضروری و مواردی که نیاز دارید پرداخته ایم. در زیر به هر یک از این موارد اشاره کردیم:

 • Kubernetes چیست
 • اصطلاحات Kubernetes
 • دستورات خوشه
 • دستورات گره
 • دستورات پاد
 • دستورات فضا (Namespace)
 • دستورات سرویس
 • دستورات سرویس(deployment)
 • دستورات DaemonSets
 • دستورات رویداد یا events
 • گزارشات logs
 • دستورات replicasets
 • و...

مزایای استفاده از برگه تقلب کوبرنتیز :

 • مرجع سریع: به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد زبان کوبرنتیز پیدا کنید.
 • یادگیری آسان: مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
 • جامع: شامل تمام اطلاعات کلیدی برای شروع برنامه نویسی کوبرنتیز 
نمایش بیشتر
چیت شیت Kubernetes