سون لرن

چیت شیت Data mining basics

داده‌ کاوی، به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ گفته می‌شود. در زیر به برخی از مواردی که در فایل چیت شیت آورده شده اشاره میکنیم:

 • Data Mining
 • Learning Machine
 • تفاوت میان یادگیری ماشین،داده کاوری یادگیری عمیق و علم داده
 • طبقه بندی و یادگیر ی نظارت شده
 • خوشه بندی و یادگیر ی بدون ناظر
 • تفاوت بین طبقهبندی و خوشه بندی
 • داده‌های آموزشی در طبقه بندی
 • سیستم‌های توصیه گر و کاربردهای آنها
 • کاربرد داده کاوی و یادگیری ماشین در پردازش متن
 • و ....

مزایای استفاده از برگه تقلب Data mining basics:

 • مرجع سریع: به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد Data mining basics پیدا کنید.
 • یادگیری آسان: مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح می‌دهد.
 • جامع: شامل تمام اطلاعات کلیدی برای شروع یادگیری Data mining basics
نمایش بیشتر
چیت شیت Data mining basics