دوره ی جامع آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام با PHP

۰ رای ۰.۰

access_time طول دوره ۵۸ ساعت
event_seat تعداد جلسات ۶۳ جلسه
people دانشجویان ۲۴۸ نفر
headset_mic پشتیبانی دوره۳ ماه
file_downloadسرفصل های دوره دانلود

قیمت : ۱۷۲ هزار تومان

schedule 58 ساعت آموزش ویدیویی
description توضیحات دوره list جلسات دوره speaker_notes دیدگاه ها
list لیست جلسات دوره
 1. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 1 - جلسه 1) : معرفی و مقدمات دوره play_circle_outlined
 2. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 1 - جلسه 2) : ساخت،تنظیم ویژگی ها و آماده سازی اولین ربات برای کد نویسی play_circle_outlined
 3. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 2 - جلسه 3) : زبان PHP، نصب نرم افزار های مورد نیاز و محیط توسعه ی PHP play_circle_outlined
 4. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 3 - جلسه 4) : استانداردها، نحوه ی کار وب سرور،کدنویسی حساب شده و مفاهیم پایه PHP play_circle_outlined
 5. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 3 - جلسه 5) : انواع داده ها در برنامه نویسی و در زبان PHP،مفهوم متغیر و تعریف متغیرها در PHP play_circle_outlined
 6. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 3 - جلسه 6) : ادامه ی انواع داده ها و متغیر ها،تشخیص نوع متغیر و توابع تشخیص،مفهوم،تعریف و کاربرد ثابت ها در PHP play_circle_outlined
 7. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 3 - جلسه 7) : ثابت های از پیش تعریف شده و جادویی،type casting یا تغییر نوع play_circle_outlined
 8. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 3 - جلسه 8) : عملگرها در PHP،کاربرد و تعریف انواع عملگر(قسمت اول) play_circle_outlined
 9. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 3 - جلسه 9) : عملگرها در PHP،کاربرد و تعریف انواع عملگر(قسمت دوم) play_circle_outlined
 10. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 5 - جلسه 10) : شرط ها و ساختارهای شرطی در PHP play_circle_outlined
 11. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 5 - جلسه 11) : ساختمان و نوع داده ای آرایه (Array) - پایه ها play_circle_outlined
 12. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 5 - جلسه 12) : حلقه ها در PHP - قسمت اول play_circle_outlined
 13. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 5 - جلسه 13) : حلقه ها در PHP - قسمت دوم play_circle_outlined
 14. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 5 - جلسه 14) : توابع پرکاربرد کار با آرایه ها در PHP play_circle_outlined
 15. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 6 - جلسه 15) : توابع پرکاربرد کار با رشته ها در PHP play_circle_outlined
 16. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 6 - جلسه 16) : زمان و تاریخ و توابع پرکاربرد کار با آنها در PHP play_circle_outlined
 17. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 6 - جلسه 17) : کار با فایل ها در PHP - قسمت اول play_circle_outlined
 18. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 6 - جلسه 18) : کار با فایل ها در PHP - قسمت دوم play_circle_outlined
 19. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 7 - جلسه 19) : توابع در PHP play_circle_outlined
 20. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 8 - جلسه 20) : پایگاه داده (دیتابیس) در PHP - قسمت اول play_circle_outlined
 21. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 8 - جلسه 21) : پایگاه داده (دیتابیس) در PHP - قسمت دوم play_circle_outlined
 22. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 8 - جلسه 22) : پایگاه داده (دیتابیس) در PHP - قسمت سوم play_circle_outlined
 23. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 8 - جلسه 23) : پایگاه داده (دیتابیس) در PHP - قسمت چهارم play_circle_outlined
 24. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 8 - جلسه 24) : پایگاه داده (دیتابیس) در PHP - قسمت پنجم play_circle_outlined
 25. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 9 - جلسه 25) : وب سرویس و API - قسمت اول play_circle_outlined
 26. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 9 - جلسه 26) : وب سرویس و API - قسمت دوم play_circle_outlined
 27. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 10 - جلسه 27) : هاست و دامنه و گواهی SSL play_circle_outlined
 28. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 11 - جلسه 28) : شروع کار با API ربات های تلگرام play_circle_outlined
 29. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 11 - جلسه 29) : شروع کار با API ربات های تلگرام - getUpdates play_circle_outlined
 30. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 11 - جلسه 30) : مبانی WebHook و تنظیم آن play_circle_outlined
 31. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 11 - جلسه 31) : WebHook و ngrok - پردازش JSON play_circle_outlined
 32. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 32) : متد های API - قسمت اول play_circle_outlined
 33. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 33) : متد های API - قسمت دوم play_circle_outlined
 34. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 34) : متد های API - قسمت سوم play_circle_outlined
 35. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 35) : متد های API - قسمت چهارم play_circle_outlined
 36. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 36) : متد های API - قسمت پنجم play_circle_outlined
 37. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 37) : متد های API - قسمت ششم play_circle_outlined
 38. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 38) : متد های API - قسمت هفتم play_circle_outlined
 39. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 12 - جلسه 39) : متد های API - قسمت هشتم play_circle_outlined
 40. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 13 - جلسه 40) : کیبوردها در ربات تلگرام - جلسه ی اول play_circle_outlined
 41. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 13 - جلسه 41-بخش 1) : کیبوردها در ربات تلگرام - جلسه ی دوم play_circle_outlined
 42. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 13 - جلسه 41-بخش 2) : کیبوردها در ربات تلگرام - جلسه ی دوم play_circle_outlined
 43. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 14 - جلسه 42) : دریافت موقعیت مکانی و شماره تلفن توسط کیبورد ها play_circle_outlined
 44. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 15 - جلسه 43) : منوهای تو در تو play_circle_outlined
 45. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 16 - جلسه 44) : ربات های برخط(InlineMode) play_circle_outlined
 46. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 17 - جلسه 45) : عضویت اجباری در کانال و گروه play_circle_outlined
 47. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 17 - جلسه 46) : سیستم ارجاع و زیرمجموعه گیری - مینی پروژه play_circle_outlined
 48. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 18 - جلسه 47) : درگاه پرداخت آنلاین در ربات تلگرام - مینی پروژه(جلسه آخر) play_circle_outlined
 49. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 19 - جلسه 48) : پروژه ی اول - ربات دنیای ترانه - بخش اول play_circle_outlined
 50. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 19 - جلسه 48) : پروژه ی اول - ربات دنیای ترانه - بخش دوم play_circle_outlined
 51. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 19 - جلسه 48) : پروژه ی اول - ربات دنیای ترانه - بخش سوم play_circle_outlined
 52. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 19 - جلسه 48) : پروژه ی اول - ربات دنیای ترانه - بخش چهارم(پایانی) play_circle_outlined
 53. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 20 - جلسه 49) : پروژه ی دوم - ربات حرف ناشناس - بخش اول play_circle_outlined
 54. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 20 - جلسه 49) : پروژه ی دوم - ربات حرف ناشناس - بخش دوم play_circle_outlined
 55. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 20 - جلسه 49) : پروژه ی دوم - ربات حرف ناشناس - بخش سوم play_circle_outlined
 56. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 20 - جلسه 49) : پروژه ی دوم - ربات حرف ناشناس - بخش چهارم(پایانی) play_circle_outlined
 57. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش اول play_circle_outlined
 58. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش دوم play_circle_outlined
 59. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش سوم play_circle_outlined
 60. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش چهارم play_circle_outlined
 61. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش پنجم play_circle_outlined
 62. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش ششم play_circle_outlined
 63. دوره برنامه نویسی ربات تلگرام (فصل 21 - جلسه 50) : پروژه ی سوم - ربات فروشگاه فایل - بخش هفتم (پایان دوره) play_circle_outlined

دوره برنامه نویسی ربات تلگرام

امروزه شبکه های اجتماعی بخش بزرگی از وقت مارا به خود اختصاص داده اند.این موضوع در کشور ما ایران، چندین برابر کشور های دیگر نیز مشاهده میشود. در سال های اخیر شبکه های اجتماعی بسیاری فعالیت کرده اند و هموطنان ما نیز از بسیاری از این شبکه ها بهره برده اند. اما یکی از معروف ترین و پرطرفدار ترین شبکه ها در بین ما ایرانی ها و حتی در دیگر کشور های جهان، شبکه ی اجتماعی تلگرام میباشد. به طوریکه فقط در کشور ما نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در تلگرام فعال هستند. تلگرام امکانات نوین و جذای همچون مکالمه شخصی،گروه ها،کانال ها،تماس صوتی و ارتباط امن رمزنگاری شده را در اختیار کاربران خود قرار میدهد. اما یکی از امکانات بسیار جالب و کاربردی تلگرام ربات تلگرام میباشد که اجازه ی ساخت برنامه های اختصاصی و سرویس های کاربردی را بر بستر تلگرام به کاربران خود میدهد.همین موضوع باعث میشود تلگرام بستر بسیار مناسبی برای کسب و کار و درامدزایی و پیاده سازی امکانات خاص باشد. اگر بخواهیم مثال هایی از ربات های تلگرام و کاربرد آنها بزنیم که فهم و درک آنها ساده تر شود میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم: ربات دانلود آهنگ،ربات دریافت قیمت لحظه ای طلا و ارز،ربات فروشگاهی،ربات های سرگرمی و بازی های تلگرامی،ربات های متصل به وبسایت های مختلف که امکانات وبسایت را در تلگرام در اختیار ما میگذارند و بسیاری ربات های دیگر که بستگی به ایده ی برنامه نویسان آنها و شما که در آینده ی نزدیک برنامه نویس ربات خواهید شد دارد.شما هر ایده ای را میتوانید مانند یک برنامه،با استفاده از ربات تلگرام نیز پیاده سازی کنید و بین میلیونها کاربر ایرانی و خارجی تلگرام به استراک بگذارید که از سرویس شما استفاده کنند.در واقع در ساخت ربات های تلگرام محدودیتی وجود ندارد و به تعداد ایده ای در ذهن شما میتوان ربات تلگرام نیز برنامه نویسی کرد و ارائه داد.در این دوره ابتدا زبان برنامه نویسی مورد نیاز برای برنامه نویسی ربات تلگرام یعنی PHP را فرا خواهید گرفت و سپس از اول تا آخر پیاده سازی ربات های تلگرام با استفاده از API رسمی ربات تلگرام را یاد میگیرید و در آخر به یک برنامه نویس خوب PHP و ربات تلگرام تبدیل خواهید شد.لازم به ذکر است که شما نیاز به هیچگونه دانش برنامه نویسی و پیش نیاز خاصی برای شروع این دوره ندارید و کل مباحث لازم برای برنامه نویسی ربات های تلگرام در این دوره تدریس خواهد شد و با انجام تمرین های ارائه شده میتوانید یادگیری خود را تقویت و کامل نمایید.

:: سرفصل های آموزشی دوره :

فصل 1 : معرفی ربات تلگرام و کاربرد آن،راه های استفاده، پیشنیازها و آماده سازی اولین ربات برای کد نویسی

 • در مورد مدرس دوره
 • راه های پشتیبانی و پاسخگویی
 • پیش نیاز های دوره
 • تلگرام و امکانات ویژه آن
 • مزایای ربات های تلگرام
 • نمونه هایی از ربات های موفق تلگرام
 • آماده سازی بستر کار برای شروع
 

فصل 2 : توضیح درباره ی زبان PHP ، نصب نرم افزار های مورد نیاز و آماده سازی محیط توسعه ی PHP در بستر ویندوز

 • ربات تلگرام و زبان های برنامه نویسی
 • PHP و مزایای استفاده از آن برای نوشتن ربات تلگرام
 • آماده سازی بستر کار با PHP
 

فصل 3 : تعریف انواع داده ها، متغیر ها و عملگرها در زبان برنامه نویسی PHP

 • داده ها و متغیر ها در زبان های برنامه نویسی
 • انواع متغیر ها در PHP
  • متغیرها و داده های عددی
  • متغیرها و داده های رشته ای
  • متغیر های بولین
 • عملگرهای مختلف در زبان PHP
  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • ...
 

فصل 4 : دستور ها و متد ها (توابع) پر کاربرد و اولیه در PHP و نوشتن اولین قطعه کد

 • توابع پرکاربرد در PHP
 • ساختار کلی و شیوه ی نوشتن کد های PHP
 • شروع کد نویسی در PHP
 

فصل 5 : آرایه ها و توابع کار با ارایه ها، ساختارهای شرطی و حلقه ها در PHP + تمرین

 • نوع داده ای آرایه
 • توابع پر کاربرد در رابطه با آرایه ها
 • استفاده از ارایه ها(تمرین)
 • شرط ها در PHP
 • کاربرد شرط ها در PHP
 • استفاده از شرط ها(تمرین)
 • حلقه ها(loop) در PHP
 • استفاده از حلقه ها(تمرین)
 

فصل 6 : توضیح رشته ها و کاربرد آنها و معرفی توابع کاربردی مربوط به رشته ها، توابع زمان + تمرین

 • رشته ها و کاربرد آنها در PHP
 • توابع پرکاربرد در رابطه با رشته ها
 • کاربرد زمان در برنامه نویسی
 • استفاده از زمان در PHP
 • توابع پرکاربرد در رابطه با زمان
 • استفاده از توابع رشته ای و زمانی (تمرین)
 

فصل 7 :کاربرد توابع، نوشتن و تعریف توابع در PHP + تمرین

 • توابع در PHP
 • ساختار کلی و شیوه ی نوشتن توابع در PHP
 • تفاوت های تعریف توابع مختلف
 • تعریف و انجام کارها با توابع(تمرین)
 

فصل 8 : توضیح و آموزش زبان SQL (Structured Query Language)

 • زبان SQL و کاربرد آن
 • آموزش زبان SQL
     

فصل 9 : معرفی سیستم مدیریت پایگاه داده ی MySQL، ارتباط با MySQL در PHP، خواندن، نوشتن، حذف، اپدیت + تمرین

 • DBMS(سیستم های مدیریت پایگاه داده)
 • سیستم مدیریت پایگاه داده MySQL
 • ساخت و طراحی پایگاه داده در phpmyadmin
 • اتصال به MySQL در PHP
 • (create, read, update, delete) CRUD در PHP
 • استفاده از پایگاه داده برای ذخیره سازی داده
 

فصل 10 : معرفی و تعریف وب سرویس و API و فلسفه ی استفاده از آن

 • وب سرویس چیست؟
 • کاربرد وب سرویس
 • مشکلات عدم استفاده از وب سرویس
 

فصل 11 : توضیح و راهنمایی های لازم در مورد استفاده از هاست و گواهی ssl، گرفتن دامنه رایگان و نصب روی هاست

 • هاست چیست؟
 • کاربرد هاست در وب و ربات تلگرام
 • SSLچیست؟
 • دلایل استفاده از SSL در وب
 

فصل 12 : روش های دریافت اطلاعات از تلگرام و آموزش تنظیم روش مورد استفاده در دورهwebHook) )

 • Webhook چیست و چه کاربردی دارد؟
 • متد getUpdates در دریافت اطلاعات از سرور های تلگرام
 • تنظیم webhook برای دریافت اطلاعات از سرور های تلگرام
 

فصل 13 : ارسال پیام متنی، عکس، ویدیو، صدا، فایل و ... توسط ربات تلگرام، حذف پیام ها، آپدیت پیام ها + تمرین

 • ارسال پیام توسط ربات تلگرام
  • ارسال پیام متنی
  • ارسال تصویر
  • ارسال ویدیو
  • ارسال فایل صوتی
  • ارسال ویس(صدای ضبط شده)
  • ارسال Video note
  • ارسال فایل جامع(general document)
  • ارسال موقعیت مکانی
  • ارسال فعالیت(Action)
 • فوروارد پیام ها
 • دریافت عکس های پروفایل کاربر
 • دریافت لینک مستقیم فایل از سرور های تلگرام
 • اخراج کاربر خاص از گروه یا کانال
 • آزاد کردن کاربر خاص در گروه یا کانال
 • ایجاد محدودیت برای کاربر گروه یا کانال
 • ارتقای کاربر گروه یا کانال
 • دریافت لینک عضویت گروه یا کانال توسط ربات
 • تنظیم تصویر گروه یا کانال
 • حذف تصویر گروه یا کانال
 • تنظیم نام گروه یا کانال
 • تنظیم متن توضیح(Description) گروه یا کانال
 • سنجاق(pin) یک پیام در گروه
 • برداشتن یک پیام از حالت سنجاق در گروه
 • ترک گروه توسط ربات
 • مدیریت و ویرایش پیام ها
  • ویرایش متن پیام متنی
  • ویرایش زیرنویس(caption) تصاویر و ویدیو ها
  • ویرایش دکمه های برخط یک پیام
  • حذف پیام
 • استفاده ی عملی از پیام ها(تمرین)
 

فصل 14 : کیبورد ها در ربات تلگرام،موارد استفاده ی کیبورد ها،ریپلای مارک آپ،آموزش ارسال کیبورد عادی و اینلاین (شیشه ای)

 • کیبورد چیست و چه کاربردی دارد؟
 • Reply Markup
 • ارسال کیبورد معمولی (replyKeyboardMarkup)
 • ارسال کیبورد برخط (inlineKeyboardMarkup)
 • ریپلای کردن یک پیام توسط ربات
 

فصل 15 : دریافت موقعیت مکانی و شماره تلفن کاربر با استفاده از کیبورد ها

 • ارسال کیبورد با امکان دریافت موقعیت مکانی کاربر
 • ارسال کیبورد با امکان دریافت شماره تلفن کاربر
 • ثبت اطلاعات موقعیت و تماس
 

فصل 14 : ایجاد منو های تو در تو (کیبورد های زیر مجموعه ای) با استفاده از کیبورد ها + تمرین

 • تعریف step یا قدم و مرحله
 • استفاده از step گذاری برای ایجاد منو های تو در تو و تشکیل ساختار درختی
 • استفاده از منو های تو در تو (تمرین)
 

فصل 15 : توضیح ربات های Inline (برخط)،نوشتن نمونه ای از این نوع ربات ها + تمرین

 • ربات برخط (inline) چیست؟
 • مزیت های ربات برخط و کاربرد آن
 • آماده سازی برای نوشتن یک ربات برخط
 

فصل 16 : ارسال انواع متن،عکس،صدا،ویدیو،فایل و ... در حالت اینلاین

 • ارسال انواع پیام ها در حالت اینلاین(برابر پیام های حالت معمولی)
 

فصل 17 : ایجاد اجبار عضویت در کانال برای استفاده ی کاربر از ربات، لینک اختصاصی استارت و زیر مجموعه گیری

 • دریافت اطلاعات گروه یا کانال
 • دریافت اطلاعات مدیران گروه یا کانال
 • دریافت تعداد اعضای گروه یا کانال
 • تشخیص عضویت یا عدم عضویت کاربر در کانال و گروه
 • استفاده از متد تشخیص عضویت(تمرین)
 • تولید لینک مخصوص کاربر (Affiliate program) جهت جذب زیرمجموعه
 • تشخیص معرف افراد عضو شده در ربات و ثبت نتایج
 • محدود کردن امکانات و قسمت های خاص از ربات به ازای افزایش عضو
 

فصل 18 : پیاده سازی سیستم درگاه پرداخت برای پرداخت مبلغ از طرف کاربران و پیاده سازی اشتراک VIP برای کاربران ربات یا فروش فایل و خدمات

 • معرفی درگاه پرداخت
 • کاربرد و مزیت های درگاه پرداخت
 • معرفی درگاه های واسط
 • استفاده از API توسعه دهندگان درگاه های پرداخت
 • داینامیک کردن قیمت و مشخصات آسان پرداخت در PHP
 • تایید پرداخت در سمت سرور
 • اعمال تغییرات پس از پرداخت و ثبت عملیات پرداخت
 • پیاده سازی سیستم اشتراک VIP در ربات تلگرام

فصل 19 : آموزش ترفند ها و راه های استفاده از فایلها بدون نیاز به آپلود در سرور و مصرف فضای هاست

فصل 20 : پروژه ی ربات تلگرام دانلود آهنگ با امکانات کامل مشابه ربات دنیای ترانه (موزیکستان)

فصل 21 : پروژه ی ربات تلگرام کاملا مشابه ربات پیام ناشناس

فصل 22 : پروژه ی ربات تلگرام فروشگاه فایل با امکانات کامل

zari taghizadeh replyپاسخ

سلام جناب مهندس
تلگرام فیلتر شد این دوره عملا دیگه برای ما کاربرد نداره ؟

امیرجلالی replyپاسخ

بسیارعالی

دنافوم replyپاسخ

با سلام و احترام

هزینه ثبت نام چقدر است؟
باتشکر

ایوب ایرازه

با سلام
در صفحه ی اول دوره به ادرس https://7learn.com/course/tg-bot تمام اطلاعات از جمله هزینه ی ثبت نام در اختیار شما قرار داره.

fekrafarin replyپاسخ

سلام، خسته نباشید، هزینه ثبت نام چقدر است؟

ایوب ایرازه

با سلام
در صفحه ی اول دوره به ادرس https://7learn.com/course/tg-bot تمام اطلاعات از جمله هزینه ی ثبت نام در اختیار شما قرار داره.

مهدی سالاری replyپاسخ

سلام استاد استفاده از ردیس رو اموزش نمیدید ؟

ایوب ایرازه

سلام بر شما
همونطور که از سرفصل ها مشخص هست Redis در موارد مطرح شده نیست و مربوط به دوره نخواهد بود.

zari taghizadeh replyپاسخ

سلام وقت بخیر
جناب مهندس این دوره کی تموم میشه خیلی طول کشید؟؟!!!!!!

ایوب ایرازه

سلام بر شما
ضبط دوره به پایان رسیده و از جلسات هم 10 جلسه باقی مونده که منتشر بشه.البته 3 جلسه ی آخر که پروژه های نهایی هسند طولانی هستند و احتمالا به جلسات کوچک تر 1 سافته شکسته خواهند شد.جلسات بعد از بازبینی منتشر خواهند شد.

Seyyed Mohammad replyپاسخ

سلام
چجوری میشه لینکهای اموزش رو به IDM داد ؟ صفحه دیفالت سایت رو دانلود میکنه !
سلام کلی بود ، اینجا پرسیدم

کیوان علی محمدی

سلام لینک های دانلود رو به صورت تکی دانلود کنید.

مهدی سالاری replyپاسخ

سلام خدمت شما دوست و استاد جدید
من در سر فصل ها چیزی درباره «کد گزاری و لایسنس گزاری سورس کد »
مشاهده نگردید ممکن است این موضوع را نیز اموزش دهید

ایوب ایرازه

با سلام
این مورد به امنیت کد مربوط هست و در این دوره قرار نمیگیره دوست عزیز.
فعلا برنامه ای برای این مورد نداریم اما شاید در آپدیتی این رو هم در آینده در یک جلسه توضیحاتی بدیم.
روز خوش

سعید افرا replyپاسخ

سلام جناب ایرازه
من موقع اجرا کدهای php خطای 502 Bad Getway دارم
پایین نرم افزار php storm هم خطای php inspector is not configured داره چه کنم ؟

ایوب ایرازه

سلام بر شما
در تنظیمات phpstorm باید مفسر php رو انتخاب و معرفی کنید از داخل سیستم.
اگر نتونستید مشکلتون رو حل کنید به تلگرام بنده پیام بفرستید و مطرح کنید که به صورت ریموت براتون برطرف کنم.
روز خوش

مهدی سالاری replyپاسخ

تشکر بابت زحمات شما ?

ایوب ایرازه

خواهش میکنم.
ممنون از شما

مهدی سالاری replyپاسخ

استاد میشه تاریخ دقیق رو بگید؟

ایوب ایرازه

در دو روز آینده ضبط به پایان میرسه و جلسات تک تک بازبینی و در نهایت منتشر خواهند شد.

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.
1 2 3 4 5 9
مدرس و آمار دوره
Course-Teacher
ایوب ایرازه
دانشجوی مقطع کارشناسی نرم افزار دانشگاه صنعتی ارومیه،بیش از 6 سال فعالیت در حوزه ی تکنولوژی و کامپیوتر در وب فارسی،بیش از 2 سال سابقه ی برنامه نویسی PHP و C#،بیش از 1 سال سابقه ی برنامه نویسی ربات تلگرام و وب سرویس های مختلف،علاقمند به امنیت شبکه های کامپیوتری، حوزه های نوین نرم افزار و هوش مصنوعی
library_books
۶۳ مقاله تخصصی
school
۱ دوره برگزار شده
۲۹۹ علاقمندfavorite
۲۷۲ دانشجوpeople
۰ رایstar
پیشنیاز های دوره
این دوره پیش نیاز خاصی ندارد.
پشتیبانی فنی دوره
مدرس دوره و تیم پشتیبانی سون لرن به مدت 3 ماه پس از خرید دوره در بخش نظرات مطالب دوره ، پاسخگوی تمامی سوالات و ابهامات شما در مورد این دوره خواهند بود.
مشاوره پیش از خرید
در صورتی که در مورد هر کدام از دوره های سون لرن سوال و یا ابهامی در ذهن شما هست، می توانید همین حالا با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان قبل از خرید دوره ها استفاده نمایید.
contact_phone شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۲۰۴۸۲
email ایمیل : support@7Learn.com