آموزش فتوشاپ

۲۱۵ رای ۹.۳

access_time طول دوره ۸۰ ساعت
event_seat تعداد جلسات ۹۴ جلسه
people دانشجویان ۸۸۸ نفر
headset_mic پشتیبانی دوره۳ ماه
file_downloadسرفصل های دوره دانلود

قیمت : ۱۹۷ هزار تومان

schedule بیش از 80 ساعت آموزش ویدیویی - 10 گیگابایت محتوای آموزشی
description توضیحات دوره list جلسات دوره speaker_notes دیدگاه ها
list لیست جلسات دوره
 1. دوره مجازی فتوشاپ - مقدمه - مروری بر محیط نرم افزار فتوشاپ و معرفی اجمالی بخش های مختلف آن play_circle_outlined
 2. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 1)-بررسی تکنیک IceType Effect play_circle_outlined
 3. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 2)-بررسی تکنیک Carving Type-یکپارچه سازی عناصر متفاوت play_circle_outlined
 4. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 3)-ایجاد کتابخانه(Library) برای طرح های مشابه play_circle_outlined
 5. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 4)-بررسی تکنیک Rendering Type In Gold play_circle_outlined
 6. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 5)-بررسی تکنیک Blaze Type Effect play_circle_outlined
 7. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 6)-بررسی تکنیک Fire Blaze Type Effect play_circle_outlined
 8. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 7)- بررسی تکنیک Creating Leafy Letters play_circle_outlined
 9. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 8)- بررسی تکنیک Creating Topiary Type play_circle_outlined
 10. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 9)-بررسی تکنیک Creating Type In Grass play_circle_outlined
 11. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 10)-بررسی تکنیک Rendering Type In Smoke play_circle_outlined
 12. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 11)-بررسی تکنیک Rendering Type In Brushed copper Metal play_circle_outlined
 13. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 12)-بررسی تکنیک Surfer Style Type (ایجاد لوگو) play_circle_outlined
 14. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 13)-بررسی تکنیک Hand Carving Letters Into Wood play_circle_outlined
 15. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 14)-بررسی تکنیک Puppet Warp play_circle_outlined
 16. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 15)-بررسی تکنیک Type Reflection play_circle_outlined
 17. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 16)-بررسی تکنیک Text In Path play_circle_outlined
 18. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 17)-بررسی تکنیک Typography Text Poster play_circle_outlined
 19. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 18)-بررسی تکنیک Splash Masking Text play_circle_outlined
 20. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 19)-بررسی تکنیک Glowing Galaxy Text play_circle_outlined
 21. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 20)-بررسی تکنیک Heavy Metal Type play_circle_outlined
 22. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 21)-بررسی تکنیک Broken Glassy Text play_circle_outlined
 23. دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 22-پایانی)-تهیه ابزارها و طرح های مورد نیاز -Utility play_circle_outlined
 24. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 1)-بررسی تکنیک Blending Textures Onto A Face play_circle_outlined
 25. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 2):بررسی تکنیک Cave Painting ( نقاشی های باستانی در غارها) play_circle_outlined
 26. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 3):بررسی تکنیک Highlights And Shadows و Masking در تصاویر- بخش اول play_circle_outlined
 27. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 4):بررسی تکنیک Highlights And Shadows و Masking در تصاویر- بخش دوم play_circle_outlined
 28. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 5):بررسی تکنیک Reflection In Shattered Glass play_circle_outlined
 29. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 6):بررسی تکنیک Face On A Tree play_circle_outlined
 30. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 7):بررسی تکنیک Path Puzzle play_circle_outlined
 31. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 8):بررسی تکنیک Putting Wings On A Horse play_circle_outlined
 32. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 9):بررسی تکنیک Blending Multiply Image–ادغام بخش هایی از تصاویر-بخش اول play_circle_outlined
 33. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 10):بررسی تکنیک Digital Camera Shots– ادغام بخش هایی از تصاویر-بخش دوم play_circle_outlined
 34. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 11):بررسی تکنیک Layer Mask Blending– ادغام بخش هایی از تصاویر-بخش سوم play_circle_outlined
 35. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 12):بررسی تکنیک Hologram Effect play_circle_outlined
 36. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 13):بررسی تکنیک Type Brush Effect play_circle_outlined
 37. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 14):بررسی تکنیک The Headless play_circle_outlined
 38. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 15):بررسی تکنیک Merge Image Into Another Image play_circle_outlined
 39. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 16):بررسی تکنیک Simulating A Glowing Jack play_circle_outlined
 40. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 17):بررسی تکنیک Ink Drawing play_circle_outlined
 41. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 18):بررسی تکنیک Repeating Pattern play_circle_outlined
 42. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 19):بررسی تکنیک Rendering Portrait In Type play_circle_outlined
 43. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 20):بررسی تکنیک Rendering Specific Parts Of Portrait In Different Patterns play_circle_outlined
 44. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 21):بررسی تکنیک Synthetic Lightning play_circle_outlined
 45. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 22):بررسی تکنیک Explode Face play_circle_outlined
 46. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 23):بررسی تکنیک Remove Background play_circle_outlined
 47. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 24):بررسی تکنیک Dispersion Pixel Effect play_circle_outlined
 48. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 25):بررسی تکنیک Body In Text play_circle_outlined
 49. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 26):بررسی تکنیک Texture In Face play_circle_outlined
 50. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 27):بررسی تکنیک Splash Cut play_circle_outlined
 51. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 28):بررسی تکنیک Water Bubble play_circle_outlined
 52. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 29):بررسی تکنیک Glowing play_circle_outlined
 53. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 30):بررسی تکنیک Drawing In Photoshop play_circle_outlined
 54. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 31): ایجاد بک گراند و پوستر توسط تصاویر (بخش اول) play_circle_outlined
 55. دوره مجازی فتوشاپ : (اطلاعیه) شرکت در نظرسنجی و دریافت اعتبار هدیه play_circle_outlined
 56. دوره مجازی فتوشاپ(فصل دوم-جلسه 32-پایانی):ایجاد بک گراند و پوستر توسط تصاویر (بخش دوم) play_circle_outlined
 57. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 1):بررسی تکنیک High Key,High Contrast play_circle_outlined
 58. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 2):بررسی تکنیک Correcting Red Eyes play_circle_outlined
 59. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 3):بررسی تکنیک Healing Eye play_circle_outlined
 60. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 4):بررسی تکنیک Removing people بخش اول - (Remove People) play_circle_outlined
 61. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 5):بررسی تکنیک Removing people بخش دوم - (Mask People) play_circle_outlined
 62. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 6):بررسی تکنیک Removing people بخش سوم - (Hand Masking) play_circle_outlined
 63. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 7):بررسی تکنیک Creating Frame play_circle_outlined
 64. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 8):بررسی تکنیک Skin Retouching play_circle_outlined
 65. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 9):بررسی تکنیک Effect Faux HDR – بخش اول play_circle_outlined
 66. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 10):بررسی تکنیک Effect Faux HDR – بخش دوم play_circle_outlined
 67. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 11):بررسی تکنیک Synthetic Rainbow play_circle_outlined
 68. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 12):بررسی تکنیک Changing The Color- بخش اول play_circle_outlined
 69. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 13):بررسی تکنیک Changing The Color- بخش دوم play_circle_outlined
 70. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 14):بررسی تکنیک Miniaturizing play_circle_outlined
 71. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 15):بررسی تکنیک Restoring Old Images play_circle_outlined
 72. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 16):بررسی تکنیک Colorize Images - بخش اول play_circle_outlined
 73. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 17):بررسی تکنیک Colorize Images - بخش دوم play_circle_outlined
 74. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 18):بررسی تکنیک Colorize Images - بخش سوم play_circle_outlined
 75. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 19):بررسی تکنیک Water Emerge Reflection play_circle_outlined
 76. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه 20):بررسی تکنیک Filtering Images With Camera Raw play_circle_outlined
 77. دوره مجازی فتوشاپ(فصل سوم-جلسه21 - پایانی):بررسی تکنیک HDR Effect play_circle_outlined
 78. دوره مجازی فتوشاپ(فصل چهارم-جلسه1):بررسی تکنیک Synthetic Stars Field play_circle_outlined
 79. دوره مجازی فتوشاپ(فصل چهارم-جلسه2):بررسی تکنیک 3D Type - عناصر3 بعدی-بخش اول play_circle_outlined
 80. دوره مجازی فتوشاپ(فصل چهارم-جلسه3):بررسی تکنیک 3D Type - عناصر3 بعدی-بخش دوم play_circle_outlined
 81. دوره مجازی فتوشاپ(فصل چهارم-جلسه4):بررسی تکنیک 3D Type - عناصر3 بعدی-بخش سوم play_circle_outlined
 82. دوره مجازی فتوشاپ(فصل چهارم-جلسه5 - پایانی):بررسی تکنیک StereoScopic-ایجاد تصاویر سه بعدی Anaglyph play_circle_outlined
 83. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 1):ایجاد بنرهای تبلیغاتی و انیمیشن -Gif (بخش اول) play_circle_outlined
 84. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 2):ایجاد بنرهای تبلیغاتی و انیمیشن -Gif (بخش دوم) play_circle_outlined
 85. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 3):طراحی قالب-سبک رئالیسم-مقدمات (بخش اول) play_circle_outlined
 86. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 4):طراحی قالب-سبک رئالیسم-طراحی منو و تبلت (بخش دوم) play_circle_outlined
 87. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 5):طراحی قالب-سبک رئالیسم-طراحی اسلایدر (بخش سوم) play_circle_outlined
 88. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 6):طراحی قالب سبک رئالیسم-طراحی سایدبار و تب ها (بخش چهارم) play_circle_outlined
 89. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 7):طراحی قالب سبک رئالیسم-طراحی بخش خلاصه مطالب (بخش پنجم) play_circle_outlined
 90. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 8):طراحی قالب سبک رئالیسم-طراحی فوتر و تکمیل قالب (بخش ششم) play_circle_outlined
 91. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 9):طراحی قالب سبک فلت-اصول اولیه-طراحی منو و اسلایدر (بخش اول) play_circle_outlined
 92. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 10):طراحی قالب سبک فلت-طراحی فرم ورود و آیکون ها (بخش دوم) play_circle_outlined
 93. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 11):طراحی قالب سبک فلت-المان های خاص , تب ها و فریم ها (بخش سوم) play_circle_outlined
 94. دوره مجازی فتوشاپ(فصل پنجم-جلسه 12):طراحی قالب سبک فلت-بخش نظرات و فوتر (بخش چهارم)-جمع بندی و توصیه ها - قسمت آخر این دوره play_circle_outlined

آموزش حرفه ای فتوشاپ

آموزش فتوشاپ مبتدی تا پیشرفته : شاید برای شما هم تا به حال به فکر این افتاده اید تا بتوانید کار های مربوط به ویرلیش تصویر و طراحی تصاویر برای صفحات وب را خودتان انجان دهید به همین منظور تیم آموزشی سون لرن تصمیم گرفت دوره اموزش حرفه ای فتوشاپ را به صورت کامل و پروژه محور آموزش دهد این آموزش کامل فتوشاپ مناسب برای عکاسان و طراحان وب می باشد . با توجه به اهمیت مبحث گرافیک چه در عرصه بازار کار و چه استفاده های روزمره و شخصی بر آن شدیم تا با یک دوره آموزشی فارسی فتوشاپ و کاملا کاربردی فتوشاپ در خدمت شما عزیزان باشیم . در این دوره آموزشی تمام سعی ما این بوده که با ساده ترین روش ها در قالب انجام پرژوه های گوناگون و متعدد شما را با این نرم افزار بسیار قدرتمند در عرصه گرافیک آشنا کنیم بطوری که دوستانی که حتی هیچ آشنایی با این نرم افزار ندارند نیز در پایان دوره بتوانند به راحتی با این نرم افزار کار کنند .در این دوره که در قالب انجام 80 پروژه کاربردی و پراستفاده و در مجموع بیش از 60 ساعت آموزش در زمینه گرافیک تهیه شده است شما را در هرجلسه که در قالب یک پروژه مجزا می باشد با ابزار ها و تکنیک های خاص آن آشنا خواهیم نمود. این حجم عظیم آموزش ها و پشتیبانی قوی ما را فقط با یک سوم هزینه ی کلاس های حضوری دریافت خواهید کرد. آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ cc

با توجه به آپدیت جدید نرم افزار محبوب فتوشاپ شرکت adobe تصمیم بر آن شد که آخرین ورژن نرم افزار فتوشاپ یعنی ورژن cc آموزش داده شود در این آموزش شما با بسیاری از مباحث طراحی قالب سایت با فتوشاپ به صورت فلت و کلاسیک آشنا می شوید ,  در این پکیج آموزشی شما فیلم کامل آموزش فتوشاپ را دانلود کرده و تمامی تمرین های آن در دسترس شما قرار میگیرد که شما با گذارندن این دوره و حل تمرین های آن میتوانید از آموزش مبتدی تا پیشرفته فتوشاپ استفاده کنید

دانلود سرفصل های دقیق، کامل و جامع دوره فتوشاپ حرفه ای دانلود فهرست مباحث و نمونه قالب های وب طراحی شده در این دوره (فصل 5)

info نکته :

این دوره آموزشی فتوشاپ ، ترکیب و مجموعه ای از مباحث دو دوره ی آموزشی جداگانه است. یکی آموزش فتوشاپ برای مباحث گرافیکی، عکاسی، کار با متن ها و ... و دیگری آموزش فتوشاپ مخصوص طراحی وب و مباحث مرتبط با آن.

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.
1 13 14 15 16
مدرس و آمار دوره
Course-Teacher
وحید صالحی
نویسنده ارشد سون لرن، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار با 3 سال سابقه نویسندگی و فعالیت های آموزشی حرفه ای. دارای 6 سال سابقه فعالیت در زمینه مباحث مبتنی بر وب (UI-Web Development) و گرافیک
library_books
۵۰۸ مقاله تخصصی
school
۱۰ دوره برگزار شده
۳۹۷۳ علاقمندfavorite
۳۶۱۲ دانشجوpeople
۷۰۰ رایstar
٪ ۹۲.۶ میانگین رضایت از مدرس
پیشنیاز های دوره
این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.
پشتیبانی فنی دوره
مدرس دوره و تیم پشتیبانی سون لرن به مدت 3 ماه پس از خرید دوره در بخش نظرات مطالب دوره ، پاسخگوی تمامی سوالات و ابهامات شما در مورد این دوره خواهند بود.
مشاوره پیش از خرید
در صورتی که در مورد هر کدام از دوره های سون لرن سوال و یا ابهامی در ذهن شما هست، می توانید همین حالا با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان قبل از خرید دوره ها استفاده نمایید.
contact_phone شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۲۰۴۸۲
email ایمیل : support@7Learn.com