ساخت اشکال مختلف و پیچیده با استفاده از CSS خالص

در این مطلب یاد میگیریم که چطور با استفاده از CSS اشکال مختلف رو به وجود بیاریم و کارهایی که قبلا به نظرمون غیر ممکن بوده رو ممکن کنیم!

CSS توانایی این رو داره که هر نوع شکلی رو به وجود بیاره. مربع و مستطیل آسون‌ترین اشکالی هستند که با استفاده از CSS میتونین اونا رو بسازید چون این موارد اشکال طبیعی در وب هستند و بصورت پیش فرض وجود دارند. شما به راحتی با مشخص کردن width و height میتونین مستطیل مدنظرتون رو به وجود بیارید.

با استفاده از ویژگی border-radius میتونین گوشه‌های اشکال رو گرد کنید و با اینکار میتونین مستطیل یا مربع رو هم به راحتی به بیضی یا دایره تبدیل کنید. در این مطلب ما زیاد از قدرت المنتهای کاذب [tag]::before[/tag] و [tag]::after[/tag] استفاده میکنیم. با استفاده از این المنتهای کاذب میتونین 1 یا 2 المنت دیگه رو به شکل خودمون اضافه کنیم و اشکال پیچیده‌تری رو به وجود بیاریم.

با استفاده از همین تکنیکها و چند ترفند دیگر شما میتونین اشکال پیچیده‌ای رو تنها با استفاده از یک المنت HTML به وجود بیارید. خب حالا میریم سراغ اشکال و از مربع شروع میکنیم:

مربع:

#square {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: red;
}

میبینید که طول و ارتفاع یکی هستند و به همین خاطر مربع درست میشه.

مستطیل:

#rectangle {
 width: 200px;
 height: 100px;
 background: red;
}

در این حالت طول بیشتر از ارتفاع است.

دایره:

#circle {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: red;
 border-radius: 50%
}

زمانی که برای یک مربع، ویژگی border-radius رو برابر با 50 درصد قرار بدین، دایره به وجود میاد.

بیضی:

#oval {
 width: 200px;
 height: 100px;
 background: red;
 border-radius: 100px / 50px;
}

میبینید که برای border-radius دو مقدار مختلف قرار دادیم و اونا رو با / جدا کردیم. با اینکار مقدار گرد کردن افقی و عمودی رو مشخص کردیم.

مثلث به سمت بالا:

#triangle-up {
 width: 0;
 height: 0;
 border-left: 50px solid transparent;
 border-right: 50px solid transparent;
 border-bottom: 100px solid red;
}

میبینید با استفاده از border این مثلث رو به وجود آوردیم.

مثلث رو به پایین:

#triangle-down {
 width: 0;
 height: 0;
 border-left: 50px solid transparent;
 border-right: 50px solid transparent;
 border-top: 100px solid red;
}

فلش منحنی دنباله‌دار:

#curvedarrow {
 position: relative;
 width: 0;
 height: 0;
 border-top: 9px solid transparent;
 border-right: 9px solid red;
 transform: rotate(10deg);
}
#curvedarrow:after {
 content: "";
 position: absolute;
 border: 0 solid transparent;
 border-top: 3px solid red;
 border-radius: 20px 0 0 0;
 top: -12px;
 left: -9px;
 width: 12px;
 height: 12px;
 transform: rotate(45deg);
}

ذوزنقه:

#trapezoid {
 border-bottom: 100px solid red;
 border-left: 25px solid transparent;
 border-right: 25px solid transparent;
 height: 0;
 width: 100px;
}

متوازی الاضلاع:

#parallelogram {
 width: 150px;
 height: 100px;
 transform: skew(20deg);
 background: red;
}

ستاره 5 پر:

#star-five {
 margin: 50px 0;
 position: relative;
 display: block;
 color: red;
 width: 0px;
 height: 0px;
 border-right: 100px solid transparent;
 border-bottom: 70px solid red;
 border-left: 100px solid transparent;
 transform: rotate(35deg);
}
#star-five:before {
 border-bottom: 80px solid red;
 border-left: 30px solid transparent;
 border-right: 30px solid transparent;
 position: absolute;
 height: 0;
 width: 0;
 top: -45px;
 left: -65px;
 display: block;
 content: '';
 transform: rotate(-35deg);
}
#star-five:after {
 position: absolute;
 display: block;
 color: red;
 top: 3px;
 left: -105px;
 width: 0px;
 height: 0px;
 border-right: 100px solid transparent;
 border-bottom: 70px solid red;
 border-left: 100px solid transparent;
 transform: rotate(-70deg);
 content: '';
}

پنتاگون یا 5 ضلعی:

#pentagon {
 position: relative;
 width: 54px;
 box-sizing: content-box;
 border-width: 50px 18px 0;
 border-style: solid;
 border-color: red transparent;
}
#pentagon:before {
 content: "";
 position: absolute;
 height: 0;
 width: 0;
 top: -85px;
 left: -18px;
 border-width: 0 45px 35px;
 border-style: solid;
 border-color: transparent transparent red;
}

شش ضلعی:

#hexagon {
 width: 100px;
 height: 55px;
 background: red;
 position: relative;
}
#hexagon:before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: -25px;
 left: 0;
 width: 0;
 height: 0;
 border-left: 50px solid transparent;
 border-right: 50px solid transparent;
 border-bottom: 25px solid red;
}
#hexagon:after {
 content: "";
 position: absolute;
 bottom: -25px;
 left: 0;
 width: 0;
 height: 0;
 border-left: 50px solid transparent;
 border-right: 50px solid transparent;
 border-top: 25px solid red;
}

هشت ضلعی:

#octagon {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: red;
 position: relative;
}
#octagon:before {
 content: "";
 width: 100px;
 height: 0;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 border-bottom: 29px solid red;
 border-left: 29px solid #eee;
 border-right: 29px solid #eee;
}
#octagon:after {
 content: "";
 width: 100px;
 height: 0;
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: 0;
 border-top: 29px solid red;
 border-left: 29px solid #eee;
 border-right: 29px solid #eee;
}

قلب:

#heart {
 position: relative;
 width: 100px;
 height: 90px;
}
#heart:before,
#heart:after {
 position: absolute;
 content: "";
 left: 50px;
 top: 0;
 width: 50px;
 height: 80px;
 background: red;
 border-radius: 50px 50px 0 0;
 transform: rotate(-45deg);
 transform-origin: 0 100%;
}
#heart:after {
 left: 0;
 transform: rotate(45deg);
 transform-origin: 100% 100%;
}

شکل بینهایت یا infinity:

#infinity {
 position: relative;
 width: 212px;
 height: 100px;
 box-sizing: content-box;
}
#infinity:before,
#infinity:after {
 content: "";
 box-sizing: content-box;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 60px;
 height: 60px;
 border: 20px solid red;
 border-radius: 50px 50px 0 50px;
 transform: rotate(-45deg);
}
#infinity:after {
 left: auto;
 right: 0;
 border-radius: 50px 50px 50px 0;
 transform: rotate(45deg);
}

لوزی مربع:

#diamond {
 width: 0;
 height: 0;
 border: 50px solid transparent;
 border-bottom-color: red;
 position: relative;
 top: -50px;
}
#diamond:after {
 content: '';
 position: absolute;
 left: -50px;
 top: 50px;
 width: 0;
 height: 0;
 border: 50px solid transparent;
 border-top-color: red;
}

میبینید که یک مثلث رو به بالا و یک مثلث رو به پایین در کنار هم قرار داده شدن و این لوزی به وجود اومده است.

لوزی بریده شده:

#cut-diamond {
 border-style: solid;
 border-color: transparent transparent red transparent;
 border-width: 0 25px 25px 25px;
 height: 0;
 width: 50px;
 box-sizing: content-box;
 position: relative;
 margin: 20px 0 50px 0;
}
#cut-diamond:after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 25px;
 left: -25px;
 width: 0;
 height: 0;
 border-style: solid;
 border-color: red transparent transparent transparent;
 border-width: 70px 50px 0 50px;
}

تخم مرغ:

#egg {
 display: block;
 width: 126px;
 height: 180px;
 background-color: red;
 border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
}

میبینید که اینکار رو با استفاده از border-radius انجام دادیم.

شکل Pac-Man:

#pacman {
 width: 0px;
 height: 0px;
 border-right: 60px solid transparent;
 border-top: 60px solid red;
 border-left: 60px solid red;
 border-bottom: 60px solid red;
 border-top-left-radius: 60px;
 border-top-right-radius: 60px;
 border-bottom-left-radius: 60px;
 border-bottom-right-radius: 60px;
}

Talk bubble:

#talkbubble {
 width: 120px;
 height: 80px;
 background: red;
 position: relative;
 -moz-border-radius: 10px;
 -webkit-border-radius: 10px;
 border-radius: 10px;
}
#talkbubble:before {
 content: "";
 position: absolute;
 right: 100%;
 top: 26px;
 width: 0;
 height: 0;
 border-top: 13px solid transparent;
 border-right: 26px solid red;
 border-bottom: 13px solid transparent;
}

Yin young:

#yin-yang {
 width: 96px;
 box-sizing: content-box;
 height: 48px;
 background: #eee;
 border-color: red;
 border-style: solid;
 border-width: 2px 2px 50px 2px;
 border-radius: 100%;
 position: relative;
}
#yin-yang:before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 0;
 background: #eee;
 border: 18px solid red;
 border-radius: 100%;
 width: 12px;
 height: 12px;
 box-sizing: content-box;
}
#yin-yang:after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 background: red;
 border: 18px solid #eee;
 border-radius: 100%;
 width: 12px;
 height: 12px;
 box-sizing: content-box;
}

نوار نشان یا Badge ribbon:

#badge-ribbon {
 position: relative;
 background: red;
 height: 100px;
 width: 100px;
 border-radius: 50px;
}
#badge-ribbon:before,
#badge-ribbon:after {
 content: '';
 position: absolute;
 border-bottom: 70px solid red;
 border-left: 40px solid transparent;
 border-right: 40px solid transparent;
 top: 70px;
 left: -10px;
 transform: rotate(-140deg);
}
#badge-ribbon:after {
 left: auto;
 right: -10px;
 transform: rotate(140deg);
}

Space Invader یا مهاجم فضایی:

#space-invader {
 box-shadow: 0 0 0 1em red,
 0 1em 0 1em red,
 -2.5em 1.5em 0 .5em red,
 2.5em 1.5em 0 .5em red,
 -3em -3em 0 0 red,
 3em -3em 0 0 red,
 -2em -2em 0 0 red,
 2em -2em 0 0 red,
 -3em -1em 0 0 red,
 -2em -1em 0 0 red,
 2em -1em 0 0 red,
 3em -1em 0 0 red,
 -4em 0 0 0 red,
 -3em 0 0 0 red,
 3em 0 0 0 red,
 4em 0 0 0 red,
 -5em 1em 0 0 red,
 -4em 1em 0 0 red,
 4em 1em 0 0 red,
 5em 1em 0 0 red,
 -5em 2em 0 0 red,
 5em 2em 0 0 red,
 -5em 3em 0 0 red,
 -3em 3em 0 0 red,
 3em 3em 0 0 red,
 5em 3em 0 0 red,
 -2em 4em 0 0 red,
 -1em 4em 0 0 red,
 1em 4em 0 0 red,
 2em 4em 0 0 red;
 background: red;
 width: 1em;
 height: 1em;
 overflow: hidden;
 margin: 50px 0 70px 65px;
}

میبینید که این شکل جالب و پیچیده رو با استفاده از box-shadow به وجود آوردیم.

ذره‌بین:

#magnifying-glass {
 font-size: 10em;
 display: inline-block;
 width: 0.4em;
 box-sizing: content-box;
 height: 0.4em;
 border: 0.1em solid red;
 position: relative;
 border-radius: 0.35em;
}
#magnifying-glass:before {
 content: "";
 display: inline-block;
 position: absolute;
 right: -0.25em;
 bottom: -0.1em;
 border-width: 0;
 background: red;
 width: 0.35em;
 height: 0.08em;
 transform: rotate(45deg);
}

آیکون Facebook:

#facebook-icon {
 background: red;
 text-indent: -999em;
 width: 100px;
 height: 110px;
 box-sizing: content-box;
 border-radius: 5px;
 position: relative;
 overflow: hidden;
 border: 15px solid red;
 border-bottom: 0;
}
#facebook-icon:before {
 content: "/20";
 position: absolute;
 background: red;
 width: 40px;
 height: 90px;
 bottom: -30px;
 right: -37px;
 border: 20px solid #eee;
 border-radius: 25px;
 box-sizing: content-box;
}
#facebook-icon:after {
 content: "/20";
 position: absolute;
 width: 55px;
 top: 50px;
 height: 20px;
 background: #eee;
 right: 5px;
 box-sizing: content-box;
}

ماه:

#moon {
 width: 80px;
 height: 80px;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: 15px 15px 0 0 red;
}

شکل مخروطی:

#cone {
 width: 0;
 height: 0;
 border-left: 70px solid transparent;
 border-right: 70px solid transparent;
 border-top: 100px solid red;
 border-radius: 50%;
}

شکل قفل:

#lock {
 font-size: 8px;
 position: relative;
 width: 18em;
 height: 13em;
 border-radius: 2em;
 top: 10em;
 box-sizing: border-box;
 border: 3.5em solid red;
 border-right-width: 7.5em;
 border-left-width: 7.5em;
 margin: 0 0 6rem 0;
}
#lock:before {
 content: "";
 box-sizing: border-box;
 position: absolute;
 border: 2.5em solid red;
 width: 14em;
 height: 12em;
 left: 50%;
 margin-left: -7em;
 top: -12em;
 border-top-left-radius: 7em;
 border-top-right-radius: 7em;
}
#lock:after {
 content: "";
 box-sizing: border-box;
 position: absolute;
 border: 1em solid ted;
 width: 5em;
 height: 8em;
 border-radius: 2.5em;
 left: 50%;
 top: -1em;
 margin-left: -2.5em;
}

میبینید که با استفاده از CSS میتونین اشکال مختلف و پیچیده‌ای رو به وجود بیارید.

میتونین در این لینک اشکال بیشتری رو مشاهده کنید.

اگر شما هم روش ساخت شکلی با استفاده از CSS رو بلد هستید خوشحال میشم در بخش نظرات با من و دیگر کاربرهای سون لرن به اشتراک بزارید.

 
ارسال دیدگاه
ما همه سوالات و دیدگاه ها رو می خونیم و پاسخ میدیم
۸ دیدگاه
farzad gordpour ۰۸ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۴۰
سلام ممنون زحمت کشیدی.برای من بسیار مفید بود
نازنین کریمی مقدم ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۷:۲۵
درود
خوشحالیم که مقاله براتون مفید بوده دوست عزیز :)
.. ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۵۸
بسیار عالی و کاربردی سپاس فراوان
mostafa ۰۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۵
خیلی خیلی ممنون بابت این اموزش .
خیلی به درد من خورد چند ساعت داشتم تو سایتای خارجی بالا پایین میکردم که اینجارو پیدا کردم
هادی ۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۱۳
واقعا ممنوننننننننننننیم
امیر ۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۲۲
سلام من میخوام یه مربع درست کنم که خط بالاش مثل نوار قلب باشه میشه کمکم کنید. جواب رو به ایمیل
مهدی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۵
سلام.این نوع اموزش هاتون خیلی عالیه ولی یه مشکلی که داره فایل pdf و دانلود نزاشتین براش.اگر بشه فایل pdf اموزشتونم بزارین خیلی خوب میشه
امیر ۰۵ فروردین ۱۳۹۸، ۰۸:۵۱
عالیه