همه چیز در مورد lookup در mongodb برای join زدن بین collectionها

همه چیز در مورد lookup در mongodb برای join زدن بین collectionها

در این مطلب قصد داریم همه اون چیزی که برای lookup در MongoDB برای join زدن بین collectionها نیاز هست که بدونین رو در اختیارتون قرار بدیم.

همونطور که اطلاع دارید MongoDB یک پایگاه‌داده رابطه‌ای یا Relational  مثل SQL نیست اما شما میتونین با امکاناتی که MongoDB نسخه 3.2 به بعد در اختیارتون قرار داده، Left outer join رو بین collectionها انجام بدین و نتایج مورد نظرتون رو بدست بیارید.

با استفاده از [tag]$lookup[/tag] در MongoDB میتونین این کار رو به راحتی انجام بدین. با استفاده از lookup میتونین مشخص کنید که چه collection ای رو میخواید با collection فعلی join کنید و کدام فیلدها باید match بشن تا این join صورت بگیره.

از [tag]$lookup[/tag] همانند دیگر عملگرها در aggregation‌ها استفاده میشه تا query مورد نظر خودمون رو بر روی داده‌های موجود در پایگاه داده اجرا کنیم و اطلاعات مورد نظرمون رو به دست بیاریم.

Syntax استفاده از این عملگر بصورت زیر هست:

{
  $lookup:
   {
    from: <collection to join>,
    localField: <field from the input documents>,
    foreignField: <field from the documents of the "from" collection>,
    as: <output array field>
   }
}

توضیحات مربوط به کدهای بالا:

 • from : نام اون collection در database فعلی که قصد داریم با اون join بزنیم رو در اینجا مشخص میکنیم.
 • localField : نام فیلد در collection فعلی
 • foreignField : نام فیلد در collection مقصد. عملگر lookup در mongodb این دو فیلد localField و foreignField رو با هم بررسی میکنه و document هایی که برابر هستند رو انتخاب میکنه و در اختیار ما قرار میده.
 • as : با استفاده از این مورد نام فیلد جدیدی که به collection فعلی اضافه میشه و آرایه‌ای از نتایج در اون قرار میگیره رو مشخص میکنیم.

اگر قصد داشتیم در SQL همچنین کاری رو انجام بدیم، بصورت زیر عمل میکردیم:

SELECT *, <output array field>
FROM collection
WHERE <output array field> IN (SELECT *
                FROM <collection to join>
                WHERE <foreignField>= <collection.localField>);

برای فهم بیشتر یک مثال ساده رو با هم بررسی میکنیم. یک collection به نام orders با document‌های زیر رو به وجود میاریم:

db.orders.insert([
  { "_id" : 1, "item" : "almonds", "price" : 12, "quantity" : 2 },
  { "_id" : 2, "item" : "pecans", "price" : 20, "quantity" : 1 },
  { "_id" : 3 }
])

یک collection دیگه هم به نام inventory با document‌های زیر رو میسازیم:

db.inventory.insert([
  { "_id" : 1, "sku" : "almonds", description: "product 1", "instock" : 120 },
  { "_id" : 2, "sku" : "bread", description: "product 2", "instock" : 80 },
  { "_id" : 3, "sku" : "cashews", description: "product 3", "instock" : 60 },
  { "_id" : 4, "sku" : "pecans", description: "product 4", "instock" : 70 },
  { "_id" : 5, "sku": null, description: "Incomplete" },
  { "_id" : 6 }
])

حالا میخوایم بین این دو collection یک join بزنیم. collection مبدا رو orders و collection مقصد رو inventory در نظر میگیریم. میخوایم اون document هایی در inventory که sku اونا برابر با item موجود در orders هست رو پیدا کنیم. برای اینکار بصورت زیر عمل میکنیم:

db.orders.aggregate([
  {
   $lookup:
    {
     from: "inventory",
     localField: "item",
     foreignField: "sku",
     as: "inventory_docs"
    }
 }
])

اطلاعات پیدا شده رو درون ویژگی inventory_docs قرار میدیم. خروجی join بالا بصورت زیر میشه:

{
  "_id" : 1,
  "item" : "almonds",
  "price" : 12,
  "quantity" : 2,
  "inventory_docs" : [
   { "_id" : 1, "sku" : "almonds", "description" : "product 1", "instock" : 120 }
  ]
}
{
  "_id" : 2,
  "item" : "pecans",
  "price" : 20,
  "quantity" : 1,
  "inventory_docs" : [
   { "_id" : 4, "sku" : "pecans", "description" : "product 4", "instock" : 70 }
  ]
}
{
  "_id" : 3,
  "inventory_docs" : [
   { "_id" : 5, "sku" : null, "description" : "Incomplete" },
   { "_id" : 6 }
  ]
}

اگر بخوایم همین کار رو درون SQL انجام بدیم، query بصورت زیر خواهد بود:

SELECT *, inventory_docs
FROM orders
WHERE inventory_docs IN (SELECT *
FROM inventory
WHERE sku= orders.item);

استفاده از شروط پیچیده در lookup

از نسخه 3.6 به بعد pipeline اضافه شده است که میتونین با استفاده از اون پیشرفته‌تر از lookup استفاده کنید. شما میتونین با استفاده از یک syntax دیگه از شروط پیچیده‌تری در lookup‌ها استفاده کنید و نتایج دقیق‌تری رو بدست بیارید. Syntax این مورد بصورت زیر هست:

{
  $lookup:
   {
    from: <collection to join>,
    let: { <var_1>: <expression>, …, <var_n>: <expression> },
    pipeline: [ <pipeline to execute on the collection to join> ],
    as: <output array field>
   }
}

ویژگی‌های from و as مانند قبل هستند. ویژگی‌های دیگر بصورت زیر تعریف میشن:

 • let : این ویژگی دلخواه هست. در این ویژگی میتونین متغیرهایی که درون ویژگی pipeline از اونا استفاده میشه، تعریف کنید. pipeline بصورت مستقیم نمیتونه به ویژگی‌های document‌های ورودی دسترسی داشته باشه و در ابتدا باید متغیرهایی رو در let تعریف کنید و ویژگی‌های مورد نظرتون رو درون اونا قرار بدین و بعد از اون درون pipeline ازشون استفاده کنید. برای دسترسی به متغیرهایی که در let تعریف کردید، باید از عملگر [ltr]$expr[/ltr] استفاده کنید.
 • pipeline : با استفاده از این ویژگی میتونین pipeline که بر روی joined collection اجرا میشه رو مشخص کنید. برای اینکه pipeline هیچ تاثیری بر روی خروجی نداشته باشه، میتونین یک آرایه خالی رو برای این ویژگی قرار بدیم.

اگر بخواهیم در SQL همچنین query رو بزنیم، بصورت زیر عمل میکنیم:

SELECT *, <output array field>
FROM collection
WHERE <output array field> IN (SELECT <documents as determined from the pipeline>
                FROM <collection to join>
                WHERE <pipeline> );

حالا یک مثال رو با هم بررسی کنیم. برای اینکار یک collection بنام orders با سه document قرار میدیم:

db.orders.insert([
 { "_id" : 1, "item" : "almonds", "price" : 12, "ordered" : 2 },
 { "_id" : 2, "item" : "pecans", "price" : 20, "ordered" : 1 },
 { "_id" : 3, "item" : "cookies", "price" : 10, "ordered" : 60 }
])

یک collection دیگه هم بنام warehouses هم با document‌های زیر قرار میدیم:

db.warehouses.insert([
 { "_id" : 1, "stock_item" : "almonds", warehouse: "A", "instock" : 120 },
 { "_id" : 2, "stock_item" : "pecans", warehouse: "A", "instock" : 80 },
 { "_id" : 3, "stock_item" : "almonds", warehouse: "B", "instock" : 60 },
 { "_id" : 4, "stock_item" : "cookies", warehouse: "B", "instock" : 40 },
 { "_id" : 5, "stock_item" : "cookies", warehouse: "A", "instock" : 80 }
])

حالا یک lookup برای orders میزنیم. بصورت زیر:

db.orders.aggregate([
  {
   $lookup:
     {
      from: "warehouses",
      let: { order_item: "$item", order_qty: "$ordered" },
      pipeline: [
       { $match:
         { $expr:
          { $and:
            [
             { $eq: [ "$stock_item", "$$order_item" ] },
             { $gte: [ "$instock", "$$order_qty" ] }
            ]
          }
         }
       },
       { $project: { stock_item: 0, _id: 0 } }
      ],
      as: "stockdata"
     }
  }
])

در کد بالا دو متغیر order_item و order_qty رو تعریف کردیم و در بخش pipeline از اونا استفاده کردیم. برای استفاده از متغیرها باید از $$ استفاده کنید. شرط lookup زدن بصورت زیر هست:

 • stock_item برابر با order_item باشه
 • instock بزرگتر یا مساوی order_qty باشه

با استفاده از [tag]$project[/tag] هم مشخص کردیم که در خروجی [tag]stock_item[/tag] و [tag]_id[/tag] رو نیازی نداریم. خروجی بصورت زیر میشه:

{ "_id" : 1, "item" : "almonds", "price" : 12, "ordered" : 2,
  "stockdata" : [ { "warehouse" : "A", "instock" : 120 }, { "warehouse" : "B", "instock" : 60 } ] }
{ "_id" : 2, "item" : "pecans", "price" : 20, "ordered" : 1,
  "stockdata" : [ { "warehouse" : "A", "instock" : 80 } ] }
{ "_id" : 3, "item" : "cookies", "price" : 10, "ordered" : 60,
  "stockdata" : [ { "warehouse" : "A", "instock" : 80 } ] }

معادل کد بالا میتونین در SQL بصورت زیر query بزنید:

SELECT *, stockdata
FROM orders
WHERE stockdata IN (SELECT warehouse, instock
          FROM warehouses
          WHERE stock_item= orders.item
          AND instock >= orders.ordered );

به همین راحتی.

برای مشاهده مطالب مربوط با موضوع MongoDB در سایت سون لرن بر روی این لینک کلیک کنید.

نتیجه گیری

دیدید که با استفاده از عملگر lookup در MongoDB توانستیم بین collection‌ها join بزنیم و اطلاعات مورد نظرمون رو به دست بیاریم.

 
ارسال دیدگاه
ما همه سوالات و دیدگاه ها رو می خونیم و پاسخ میدیم
۲ دیدگاه
محمد ۲۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۱۳
آموزش خوبی بود. ممنونم. محتوای خوبی نوشتید. تبریک می گم.
نازنین کریمی مقدم ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱:۵۲
ممنون که با ما همراه هستید.